Pondělí  29. května

 

HON NA DŮCHODCE

V posledních týdnech nečteme a neslyšíme nic jiného než, že nejsou peníze na důchody a v nějakém pravděpodobně

nezákoném jednání bylo schváleno, že bude v červnu 2023 nižší valorizace důchodů-400 Kč + 2 %.

Uvědomuje si někdo z hlasujících a z lidí, kteří stále křičí od svých PC do světa moudra o nutnosti důchodové reformy, že

důchodci s nízkým důchodem pod 10 000 Kč nikdy nedosáhnou na zvýšení o 400 Kč? Pro tuto skupinu důchodců je červnová

valorizace - nevalorizace vlastně výhra. Kolik důchodců pobírá každý měsíc důchod pod 10 000 Kč? Počet neznám, ale málo jich

nebude.


Moje dobrá známá šla v loňském roce do předčasného důchodu a ten jí byl vyměřen ve výši 7 500 Kč. Pracovala 45 let.Takže

přírodní úkaz? Určitě ne,takových budou zástupy.Ona žije sama. Co bude dělat?


Jak je možné, že při všech dosavadních valorizacích dostávají lidé s vyššími a vysokými důchody přidáno mnohem více, než ti s

nízkými důchody? Inflace je pro všechny lidi úplně stejná. Při valorizaci důchodů by měli všichni dostat stejnou částku. Tak by

to bylo spravedlivé. Je nesmysl, aby některý důchodce dostal přidáno 300 Kč a jeho soused 1 700 Kč. Valorizace je kompenzace

negativního dopadu inflace na hodnotné ukazatele, zejména na různé formy důchodů.Tato inflace dopadne stejně na důchodce s

důchodem 7 500 Kč, ale i s důchodem 23 500 Kč. Při zvyšování důchodů je tedy logické přidat všem stejnou částku. Nelze pořád

mluvit o jakési zásluhovosti při zvyšování důchodů. Nikdo nemá žádnou zásluhu na inflaci a na zásluhovost tedy musí být brán

zřetel pouze při výpočtu důchodu.Nůžky se mezi důchodci nesmyslně a nespravedlivě rozevírají, že je již nikdo nezavře.Jak s

e vlastně žije lidem s nízkými důchody? Dobře určitě ne. Proč mají lidé nízký důchod? Třeba z důvodu, že jsou v důchodu

již 30 let a v době, kdy si o důchod žádali byl plat 3 500 Kč. Nemohli tedy státu odvádět více. Nyní jsou za to potrestáni. Musejí

každou korunu 6 x obrátit, než ji utratí.

Zajímá to někoho?Jak může někdo, když žije sám vůbec přežívat s pár tisíci?

 

Čtvrtek 25.května

 

VÝCHOVNÉ ZA NEVYCHOVANÉ DÍTĚ

Lidé mají děti, protože je mít chtějí a ne protože jim stát za ně zaplatí 500 Kč. Tento příspěvek k důchodu mne připadá
 
nenormální a nemravný.Nemravný z toho důvodu, že tím budou potrestané ženy, které nemohou mít děti. Nebo děti prostě mít
 
nechtějí. Mají jiné priority než děti. To je jejich věc a jejich rozhodnutí.
 
Co je to vychované dítě? Jedná se také například o dvojnásobného vraha? Dvojnásobný vrah je vychované, nebo nevychované
 
dítě, a kdo to bude posuzovat? Podle jakých předpisů nebo tabulek se bude tohle posuzovat? Zákonodárci nedomysleli
 
a neupřesnili, jak se bude postupovat v případě, že bylo dítě ve střídavé péči? K čemu poslouží státu vychované dítě, které za
 
peníze českého státu vystudovalo a nyní žije a pracuje v zahraničí? V zahraničí odvádí daně a do ČR se vracet nehodlá.
 
Některé děti vyrůstaly u prarodičů, protože na ně rodiče neměly čas. Nejsou o tom žádné záznamy.Bylo to dohodou mezi nimi.
 
Takový rodič nemá přece žádný nárok na to, aby pobíral 500 Kč. Ale nikdo to nezjišťuje a státní kasa vyplácí a vyplácí.
 
Dále nerozumím tomu, proč se výchovné vyplácí lidem, kteří jsou nyní v předčasném důchodu. Proč se jim nevyplácí až od
 
doby, kdy by měli nárok na řádný starobní důchod?Naopak lidé, kteří jsou v invalidním důchodu a jsou ve stejném věku. jako
 
předčasný důchodce, tak ti nedostanou nic. V tom spatřuji obrovskou nespravedlnost.
 
Výchovné se vyplácí od ledna 2023, stát na něj údajně nemá peníze, tak ať ho raději zruší úplně a nebudou s tím zbytečné umělé
 
problémy.

 

Středa 24,května

CITÁTY SLAVNÝCH SINGLE ŽEN

Co řekla v roce 1940 v Paříži Gertrude Stein?

-Lidi jsou všichni stejní. Když jsou sami, tak chtějí být s někým a když jsou s někým, tak chtějí být sami.

 

Co řekla  v roce 2014 Rashida Jones?

-Být sama a nemít děti je v pořádku. Rozhodně kvůli tomu nejsem ztroskotanec.

 

Co řekla v roce 1997 Julie Delphy?

-Spousta žen se vrhá do vztahů, protože se bojí samoty , pak ale přicházejí kompromisy a ztráta vlastní identity.

To není nic pro mne.

 

Co řekla Katherine Heppurn v roce 1981?

Před 50 ti lety jsem si oblékla kalhoty. Žila jsem jako žena a žila jsem i jako muž. Dělala jsem si co jsem chtěla. Vydělala jsem si

vlastní peníze, abych si mohla dovolit žít po svém a nebát se toho, že jsem sama.

 

 

Pondělí 22. května

BEZDĚTNÉ PÁRY

Co je hlavním důvodem toho, že mladí lidé a lidé ve středním věku nechtějí mít děti?

V mém okolí je hodně bezdětných lidí. Většina z nich nemá k dětem žádný vztah. Nerozplývají se nad jakousi roztomilostí

miminka.

Tito lidé si například uvědomují, že planeta Země je přeplněná, klimatické podmínky se již delší dobu začínají měnit k horšímu

a ekonomická situace není vůbec růžová. Vyhlídky do budoucnosti nejsou vhodné k tomu, aby přivedli do tohoto světa dítě.

Domnívám se, že se jedná o správné rozhodnutí. Není žádná povinnost mít děti. Nesoutěžíme na přírůstky, protože nejsme v

teletníku.

Pokud chtějí lidé cestovat a koupit si vlastní bydlení, tak na dítě již nezbývá čas ani finanční prostředky.

Není dobré kritizovat někoho, že myslí jen na své dobro a kvůli údajnému pohodlí nebo sobeckosti nemají lidé děti.

Každý žije svůj život podle svých představ a ne život někoho jiného podle jeho představ.

Nejhorší v nevyžádaných radách ohledně životních postojů a  narození vnoučat jsou matky a tchyně. Představují si, že jejich

touha po vnoučatech musí být vyslyšena a vyplněna. Praxe je zcela opačná a matky společně s tchýněmi jsou potom uražené.

To je jedna skupina lidí. Stále jsou mezi námi lidé, kteří touží po rodině a po dětech.

A o těch zase příště.

 

Pátek 19. května

PAN JOSEF A NÁJEMNÉ Z DAROVANÉHO BYTU

( Tento příběh není fikce, ale skutečně se stal. Jména v příběhu jsem změnila ).

Pan Josef, kterého známe z předešlého příběhu měl před vztahem přes oceán českou manželku a s ní má syna. Ten je již

dospělý a má svojí rodinu.

Pan Josef měl se svojí manželkou byt v Praze v osobním vlastnictví. Byt se nachází na jednom  pražském  novějším sídlišti. Po

rozvodu se pan Josef se svojí ex manželkou dohodli, že byt darují synovi a budou v něm i nadále bydletTo byla velká životní

chyba. Synáček totiž není zcela při smyslech a jako odměnu za tento velkorysý dar požaduje od obou rodičů placení nájemného.

Bývalá manželka tento synem určený nájem synáčkovi každý měsíc platí, aby měla klid.

Pan Josef si zabalil svoje věci a raději bydlí v kanceláři. Taky, aby měl klid.

Tohle je opravdu morální bahno. Takhle se chovat k rodičům. Dar lze požadovat zpět, ale oni se s vlastním synem soudit

nechtějí.

 

Středa 17. května

DLOUHODOBÝ VZTAH PŘES OCEÁN

( Tento příběh není fikce, je skutečný, ale jména jsem změnila ).

Moje skvělá a báječná přítelkyně Mařenka pracuje v jakési neziskové organizaci, která se zabývá pomocí ve složitých situacích

osamoceným důchodcům a invalidním osobám.

Ve firmě se velmi přátelí se svým vedoucím panem Josefem. On tam vyřizuje veškerou právní agendu. Vzhledem ke skutečnosti,

že se Mařenka do této společnosti dostala tím způsobem, že nejdříve sama potřebovala pomoc ve své svízelné životní situaci,

bylo jí následně nabídnuto, zda by měla zájem o práci, protože zrovna někoho schopného hledali.

S panem vedoucím či jinak řečeno s panem šéfem byli v každodenním kontaktu a povídali si nejen o práci, ale i o soukromém

životě.

Pan Josef má neobvyklý vztah s občankou Kolumbie, která je o mnoho let mladší.

Kolumbijka má dceru z předešlého vztahu, která vystudovala medicínu. Celou dobu studií jí pan Josef velmi štědře finančně

podporoval. Každý měsíc  posílá pan Josef do Kolumbie část své výplaty. Nyní, když mladá dáma dostudovala a již pracuje jsou

peníze pana Josefa nyní používány na nájemné. Platy v Kolumbii jsou údajně velmi nízké.

Pan Josef spí v kanceláři, aby ušetřil. Za svojí přítelkyní jezdí létá každý rok na 14 dnů. Každý den si volají přes Skype.

Takový vztah je velmi neobvyklý. 

Jak může někomu tohle vyhovovat?

Jak múže někomu tohle stačit?

Vztah 14 dnů v roce a všechny ostatní dny žít single?

Každý člověk je originál a má jiné názory, jiné potřeby a jiný životní cíl.

Přeji jim, aby jim tento vztah ještě dlouho fungoval.

 

Pondělí 15.května

 

HROB STAVEBNÍHO SPOŘENÍ.

 

 Lidé by měli část svých výdělků spořit.Single lidé více, protože se nemají v případě nouze na koho obrátit.Jen na ruku, kterou

najdou na konci svého ramene.

Jeden z oblíbených spořících produktů končí.

Státní podpora maximálně 1 000 Kč ročně není motivující.

Vláda šetří všude kde se dá a možná i tam, kde by šetřit neměla. Jedním z produktů,kde by se šetřit nemělo je stavební spoření.

V ČR má třicetiletou tradici. Je zde pět stavebních spořitelen. Tyto instituce půjčují lidem na opravy domů nebo koupi

nemovitosti..

Státní podpora se již měnila 2 x směrem dolů a nyní se bude měnit potřetí. Říká se, že do třetice všeho dobrého a zlého. Tato

poslední změna je již opravdu poslední, protože se  státní podporou 1 000 Kč ročně  je produkt mrtvý a nikdo o něj nebude mít

zájem. Jsou totiž jiné a mnohem výhodnější produkty-spořící účet, vkladový účet, hypotéční zástavní list, investiční fondy,

dluhopisy atp.

Lidé si určitě vyzvednou naspořené peníze ze stavebního spoření a přesunou je jinam. Momentálně nabízí stavební spoření úrok

ve výši 2,5 % ročně mínus 15 % srážková daň. Takže peníze na takovém produktu při roční inflaci 17% nechá jenom sebevrah.

Nedovedu si představit, zda budou mít stavební spořitelny takové množství peněz, aby všechny své klienty vyplatily.

Dále se domnívám, že v průběhu hry se pravidla nemění a co je psáno, to je dáno. Změna ve smlouvě je možná pouze se

souhlasem obou smluvních stran.

Jestliže stavební spořitelna uzavřela s klientem smlouvu o stavebním spoření na dobu 6 let se státní podporou 2000 Kč ročně,

tak by měla svůj závazek splnit a tedy rozdílnou tisícovku dát klientovi z vlastních finančních prostředků. Klient nemůže za

situaci, že třetí strana-stát vše změnil bez souhlasu klienta.

Co bude s obrovskými budovami, které si stavební spořitelny postavily ? Co bude se zaměstnanci?

Já osobně bych stavební spoření nechala tak, jak nyní je.

Spořit je totiž velmi výchovné a správné.

Ušetříš jenom tu korunu, kterou neutratíš.

 

Neděle 14.května

SVÁTEK MATEK

Podobné svátky existovaly již ve starověkém Řecku.Slavil se svátek plodnosti a matek.Řekové uctívali matku bohú Rhey =

Kybelé. V 16. století se v Anglii oslavoval podobný svátek, kterému se říkalo Mateřská neděle.

Od roku 1907 se oslavuje tento svátek mezinárodně na počest  bojovnice za práva matek Anny Reeves Jarvisové. 

V roce 1914 vyhlásil tehdejší prezident USA Woodrow Wilson  tento svátek oficiálně vždy druhou květnovou neděli.

Od roku 1923 se začal tento svátek slavit i v Československu. Komanči tento svátek neuznávali a neměli ho rádi. Snažili se ho

vytlačit svým svátkem MDŽ.

Nyní si může každý slavit svátek jaký chce.

Pokud je vedle vás nějaká maminka, tak si dnes určitě zaslouží  úctu, polibek, květiny nebo něco sladkého.

DORT.jpg

 

Pátek 12.května

ZUZANA A HELMUT

( Tento příběh není fikce, je pravdivý, ale jména jsem změnila ).

Asi před 20 ti lety jsem jezdila na výstavy psů.Jezdila tam také Zuzana, která vlastnila a vystavovala jiné plemeno než já.

Zuzanka tenkrát byla velmi příjemná, vtipná a hodná žena. Byla trochu při těle, ale to přece nevadí. Vždy byla upravená a nosila

moc krásné oblečení. Vše na sobě uměla dokonale sladit. Prostě žena šik. Byla vdaná a s manželem měli dohodu, že nebudou

mít děti, ale budou mít psy. Budou odchovávat štěňata, jezdit na psí výstavy a dělat další činnosti s tím spojené.

Jenže její manžel společnou dohodu nedodržel a oplodnil hned na první pokus jinou vystavovatelku psů. Zuzana to těžce nesla

a nesnesla představu, že oba bude někdy někde vídat. Rozvedli se a bývalý manžel se okamžitě oženil znovu a jeho nové

manželce se narodilo dítě a za krátký čas ještě jedno dítě.

Zuzana chtěla od nich co nejdál a dala si inzerát na mezinárodní seznamku. Prodala svojí polovinu firmy a svojí polovinu domu

svému již ex manželovi.

Na podaný inzerát se jí ozvalo dost mužú, nejvíce z Německa. Jeden z nich jménem Helmut psal a volal velmi intenzivně, po

Zuzanině souhlasu za ní ihned přijel a měl velký zájem na tom, aby se Zuzana ihned k němu přestěhovala i se svojí půlkou psů,

kteří jí po rozvodu zbyli. Zuzana souhlasila a přestěhovala se k němu.

A pohádka byla změněna. Helmut nechal její psy venku. Jednalo se o psy malého plemene bez srsti, kteří byli zvyklí žít v domě s

lidmi. Na zahradě byl jakýsi zahradní domek a Helmut nařídil, že tam budou bydlet psi. Do domu psi nesmí ani vkročit. Nechtěl o

tom vůbec diskutovat. Všechno bude podle něj, protože to je jeho dům. Helmut byl vdovec. Všude po domě byly různé

předměty,  které patřily nebožce manželce. Několik skříní bylo nacpaných oblečením, které patřilo nebožce manželce.Všude po

domě byly také fotografie nebožky manželky. Byla Zuzaně až neuvěřitelně podobná. Proto měl o Zuzanu Helmut tak velký zájem.

Hledal vlastně její kopii. Zuzana se tam logicky necítila dobře.

Přijela do ČR na 2 výstavy, které měla ještě zaplacené. Více jí Helmut nedovolil.Zuzana měla na sobě jakýsi hábit- halenku v jiné

velikosti pestrých barev, sukni na zem bez tvaru a velké sako, které se možná hodilo do hrobu. Helmut jí byl neustále v patách a

nechtěl, aby se s někým bavila déle, než on určí. Stejně jsem se jí zeptala, jestli vybírá popelnice nebo jde na maškarní bál za

čarodějnici. Ona se ani neusmála. To mne velmi zaskočilo. Byla pořád smutná a koukala do země. Řekla mi, že udělala největší

chybu v životě. Že ty hadry, které má  na sobě jsou hadry po nebožce manželce a Helmut si jí vybral pouze z jednoho důvodu, že

je velmi podobná jeho nebožce manželce. Helmut jí nutí, aby nosila její hadry. Všude po domě jsou vystavené fotky nebožky

manželky a ona si nikam nesmí dát svoje fotky nebo svoje obrázky. Helmut se se smrtí svojí manželky nedokáže vyrovnat a

Zuzana dělá nějakou její náhradnici. Zuzana prodala v ČR svoje bydlení a neměla se kam vrátit. Helmut vypadal jako klasický

Helmut -  šedivé krátké vlasy, šedivé vousy a velké břicho.Helmut měl doma hospodyni. Když byl v práci, nebo nebyl z jiného

důvodu doma, tak hospodyně měla za úkol hlídat a sledovat Zuzanu.

To je panoptikum, které snad nevymyslí ani nejlepší scénárista Hollywoodu.

O Zuzaně dlouhé roky nevím vůbec nic.

 

Středa 10.května

POSLEDNÍ SEX

( Tento příběh není fikce, je skutečný, ale jména jsem změnila ).

Další z dlouhé fronty mých známých se jmenuje Kristýna. Od svých 15 ti let chodila a následně žila se svojí první láskou

Tomášem. Měli se moc a moc rádi a aby mohli být pořád spolu, tak Kristýna přerušila a následně ukončila střední školu, kterou

studovala. Nikdy se tam nevrátila. Začali spolu žít romantickou pohádku. Byla svatba a hned po statbě se narodila dcera Natálie

a za 6 let další dcera Klára.Tomáš začal podnikat a velmi se mu dařilo. Kristýna byla v domácnosti a kupovala sobě i dětem

spoustu luxusního oblečení a hraček. Tomáš chodil ve svém volném čase na fotbal a z fotbalu šel s kamarády na jedno a na

druhé a na třetí a na čtvrté. Doma u TV popíjel víno až se z něj stal alkoholik. 

Měl různé výstřelky. Nejvtipnější z nich byla asi ta, že jednou v pátek večer šel vynést před dům odpadky v bačkorách a vrátil se

za 3 dny. Údajně neví kde byl a co tam dělal. Přivezla ho PČR a byl vylitý jako váza. Odpadkový koš nechal prázdný venku vedle

popelnice.

Tomáš se začal doma nudit a našel si slečnu kadeřnici a tajně se s ní scházel. Chvíli to hrál na 2 strany až učinil výběrové řízení

a vyhrála slečna kadeřnice. Kristýna nic netušila a domnívala se, že jsou stále spokojená rodina. Jednou večer si šli lehnout  do

postele a milovali se. Po sexu si Tomáš zabalil raneček a oznámil Kristýně, že tohle byl jejich poslední sex, že odchází k jiné

ženě a skutečně hned odešel. Bez vysvětlení-proč odchází.

Následoval rozvod a určení výživného pro 2 dcery a pohádky je konec.

 

Úterý 9.května

SEXUÁLNÍ KAMARÁDKA

( Tento příběh není fikce, je pravdivý, ale jména jsem změnila).

Můj báječný kamarád Eduard pracuje v Praze jako řidič taxislužby. Žije v malé, ale velmi známé vesničce za Prahou. Má syna,

kterému je 7 let ve střídavé péči se svojí ex přítelkyní Jolanou. Po rozchodu měl  2 známosti a obě byly velká katastrofa. Ta

poslední,kterou si nastěhoval pod střechu domku to hrála na 2 strany. Jmenuje se Marta.  Pravděpodobně dlouho to hrála na

2 strany.

Bydlela u Eduarda a stihla se stýkat ještě s dalším mužem. Tajně. Pochopitelně. Myslím si, že prováděla výběrové řízení a nakonec se

rozhodla pro nového přítele Karla. Ten měl prázdné kapsy. Pronajali si byt a neměli do něj co dát.

Jednoho slunečného dne přišel Eduard v poledne domů a jeho stále ještě ubytovaná přítelkyně Marta měla již zabalenou plnou

tašku skleniček a hrnečků, které byly ve vlastnictví Eduarda a odcházela s ní pryč. No Eduard byl velmi zaskočen, že někdo

stěhuje bez jeho souhlasu a bez jeho vědomí jeho zařízení jeho kuchyně. Je to velmi neobvyklé. Ale slečna Marta toto své

jednání považovala za zcela běžné. Že prý si našla jiného přítele, pronajali si spolu byt a nemají tam žádné nádobí, tak ona si

nádobí bere tady, tak co je na tom divného, když Eduard má nádobí dost ? Tak jí Eduard sebral klíče od domu a vyhodil jí i s tím

nádobím.

Historka je to velmi vtipná. Alespoň pro mne je vtipná.

Po této skleničkové aféře Eduard zanevřel na všechny slečny a jejich následné stěhování domů. Našel si pohlavní kamarádku,

která je vdaná. Její manžel jí nestíhá uspokojovat v sexuální oblasti a Eduard mu s tím rád tajně vypomáhá. Všichni zůčastnění

jsou spokojení.

Je tohle správná cesta?

Až nebude sex, tak nebude nic. Eduard je nyní single a po ukončení sexuálního kamarádství bude stále single. Žádná změna

nenastane.

Sexuální kamarádka je vdaná paní a po ukončení sexuálního kamarádství bude stále vdanou paní. Pokud tento vztah zůstane stále utajen.

Nikomu není ublíženo?

Já bych v tomhle žít nechtěla a tento vztah by mne nevyhovoval. Je to pro mne naprosto nepředstavitelné.

Já chci buď všechno nebo nic.

Sobota  6. května

MEZINÁRODNÍ DEN PROTI DIETÁM

Dnes se po celém světě slaví mezinárodní den proti dietám.Počátek tohoto svátku se datuje rokem 1992.

Je to dobré vědět, že ne všichni počítají kalorie nebo se nějak omezují v příjmu potravy.

Říká se, že co si sníš a vypiješ ti nikdo nevezme.

Tak si dnes na oslavu dáme něco dobrého a zapijeme to skvělým pitím.

Čtvrtek 4. května

KAMILA A JEJI VZTAH,KTERÝ TRVAL 14 LET

( Tento příběh není fikce, je pravdivý, ale jména jsem změnila ).

Další z velkého počtu mých přítelkyň se jmenuje Kamila. Je poměrně mladá.Je jí 33 let. Od svých 19. ti let měla vážný vztah s

Kryšpínem. On je úplně stejně starý. Seznámili se na internetové seznamce.Kamila pochází z rodiny, kde nebyla nouze o

peníze.Kryštof pochází z  menší vesnice a jeho rodiče vlastní zcela běžný dům, mají běžné zaměstnání a žijí běžným životem

většiny Čechů.

Takže se potkali na seznamce 2 mladí lidé, kteří pocházeli ze 2 rozdílných finančních světů.

Ve věku 19 ti let v tom oba neviděli žádný problém a bylo jim to oboum úplně jedno. Kamila měla od svého otce byt v osobním

vlastnictví a začala sama úspěšně podnikat. Kryštof jí začal pomáhat, protože neměl žádné jiné vhodné zaměstnání. Byli spolu

prakticky každý den a rozumněli si ve všem. Kryštof je veselá kopa a oni se spolu hodně nasmáli.Humor je koření života. Veselí

a vtipní lidé jsou fajn.Co s nějakým zapšklým a vysušeným jedincem ?

Pro rozvíjející se podnikání bylo potřeba více prostoru. Kamila prodala byt, koupila stavební pozemek a nechala si postavit dům

podle svých představ. V době stavby žili v nájemním bytě. Dům byl dostavěn pěkný, prostorný a voněl novotou. Začali spolu

upravovat zahradu, udělali si pergolu, venkovní osvětlení a vše bylo fajn. Každý rok spolu jezdili na dovolenou do Chorvatska,

na wellness víkendy, pořídili si spolu 4 malé pejsky, které oba milovali a skvěle se o ně starali. Jejich společný život byla krásná

pohádka. Všechny pohádky nekončí dobře.Tato pohádka dopadla po 14 ti letech rozchodem. Po tak dlouhé době Kamila zjistila,

že už Kryštofa nemiluje. On již nebyl zábavný a vtipný. Byl nevrlý a nepříjemný. Měl nehodu na motorce, zlomil si ruku a

poškodil se mu zrak. Měl zákal. Kamila mu dala k narozeninám peníze na operaci zákalu. Bohužel operace dopadla špatně a

Kryštof nyní na jedno oko skoro vůbec nevidí. Zazlívá tuto situaci Kamile, že za to může ona. Kdyby mu nedala peníze na

operaci očí, tak že by údajně neměl tak špatný zrak. Tento názor není v pořádku. Ona přece tohle nemohla vědět a nemohla to

ani předpokládat. Ona není majitelkou věštecké koule. Svůj vztah nechtěli nikdy zpečetit svatbou ani nechtěli mít žádného

potomka. Je otázkou, pokud by nenastala situace s nepovedenou operací, tak jestli by jejich vztah pokračoval dál. Domnívám

se, že oni svůj vztah  přechodili, neposunuli ho na další úroveň. Kamila začala  po dlouhých letech vztahu vadit jeho finanční

situace. Téměř vše platila ona z peněz jejího otce a ze svého podnikání. Největší problém jejich rozchodu  byli jejich 4 pejskové.

Psi milovali oba a oba milovali všechny 4 psy. Tak co s tím ? Střídavá péče? Rozdělení psů- tedy každý 2 ? Nic z toho

nepřicházelo v úvahu, protože dvoum nejstarším je 14 a 13 let. V tomto seniorském věku by se jim nemělo nic měnit. Dopadlo to

po jejich vzájemné dohodě tak, že psi žijí s Kamilou a 1 x týdně jezdí Kryštof na celý den za psy a oni jsou moc šťastní, že ho

vidí. Kamila s nimi není, vždy odjede pryč a vrací se až když Kryštof odjede.

14 let je v životě člověka dlouhá doba. Prožili spolu mnoho krásného. Mají vzpomínky, které jim nikdo nevezme.

Na světě jsou nyní 2 noví single lidé.

Přeji oběma do dalšího života štěstí a zdraví.

 Středa 3. května

RŮŽENA A JEJÍ 2 SYNÁČKOVÉ

( Tento příběh není fikce, je pravdivý , ale jména jsem změnila ).

Moje přítelkyně Růžena o které jsem již psala příběh jejího mladého nepracujícího přítele, má z prvního manželství syna

Kryšpína a ze třetího manželství syna Juliána.Je mezi nimi rozdíl 15 let. Mezi syny. Ne mezi manželstvími.Mezi manželstvími je

větší rozestup.Ale není o moc větší.

Kryšpínovi je skoro 40 let a stále žije u maminky. Velmi často střídá zaměstnání, nikde dlouho nevydrží.Vzhledem k tomu, že

nedokončil střední školu, tak je jeho výběr zaměstnání značně omezen. Rozvážel pivo, dělal u jakési stěhovací firmy a několik

dalších velmi podobných zaměstnání.Všechny práce jsou dělnické profese a jsou fyzicky i časově velmi náročné za velmi malé

peníze.

Žádnou vážnou známost nemá a nikdy neměl. Z práce chodí domů nebo občas do hospody na pivo s kamarády. Matka mu pere

a vaří a on jí dává 2 500 Kč měsíčně. Já bych se o syna, kterému je 40 let nestarala v žádném případě. Vysvětlila bych mu, že ve

věku 40 let je již nejvyšší čas se pustit máminy sukně a postavit se na vlastní nohy a za 2 500 Kč měsíčně ? Dost levná ubytovna

s kompletním servisem.

Druhý synek Julián, věk 25 let je úplně to samé v mladším vydání. Jako přes kopírák. Nedokončil učiliště, žije s maminkou,

pokud zrovna někde pracuje, tak mamince dává rovněž 2 500 Kč měsíčně za byt a stravu a kompletní servis.

Slečna se u něj objeví občas na velmi krátkou dobu.Možná slečna pozná neschopného mamánka a ihned utíká pryč co nejdál.

Starat se o jednoho dospělého  syna nepochopím, ale rovnou o dva ??

Nenormální stav. Bizár. Co budou dělat tito dva roztomilí hošánci, až tady jejich maminka nebude?

Proč je takhle podporuje v jejich naprosté neschopnosti se sám o sebe postarat?

Každý si k tobě dovolí přesně tolik, kolik ty jemu povolíš.

FATMAGUL-21683133947.jpg

Úterý 2. května

RŮŽENA A JEJÍ MLADÝ NEPRACUJÍCÍ PŘÍTEL

( Tento příběh není fikce, je pravdivý, ale jména jsem změnila ) .

Moje další dlouhodobá přítelkyně Rúžena je 3 x šťastně rozvedená. Její 3  přepychová manželství přiblížím jindy.Je to pro

nezůčastněné také velmi zábavné. Pro Růženu to zábava nebyla.Nebylo to veselé, ale tragické.

Růžena ani po 3 nevydařených manželstvích nezanevřela na randění. Stále tomu dává šanci. Zatím jedna katastrofa za druhou a

druhá katastrofa za třetí.

Někde na vesnické zábavě jí oslovil mladík jménem Roman. Byl asi o 18 let mladší. Takže téměř vrstevník  jejího staršího syna.

Fešák vysázel z rukávu mnoho lichotek a tak nějak zábava skončila a on se ocitl uprostřed krásné letní noci u ní doma a ráno

dával najevo, že tam zůstane. Povídal, že je na ÚP  a že si hledá práci. Růžena odcházela ráno do svojí práce tak, jak to dělá

mnoho občanů a večer se vracela. Roman doma uklidil, uvařil, vypral, vyžehlil a upekl bábovku nebo štrůdl. Růžena přišla večer

unavená domů a on jí hned obsluhoval.Růženko odlož si bundičku , Růženko hačni si, Růženko natáhni si nožičky, Růženko

hned ti udělám kafíčko , Růženko kolik si dáš knedlíčků s výborným guláškem ?

Na otázku, zda byl na ÚP odpověděl vždy, že ano, ale zrovna pro něj nenašli vhodnou práci. Jenže on neopustil dům, nikam

nešel. Pořád lhal jako sedmilhář. Hodně kouřil. Růžena mu kupovala cigarety. Nic jiného nepožadoval.Pokud se bavíme o

hmotných věcech. Z těch nepožadoval nic dalšího.

Takto Románek bydlel u Růženy jako hospodyňka 3/4 roku. Bylo to milé, že se o ní někdo takhle staral. No, ale bylo těch lží už

velmi mnoho a začalo to být nudné a každý den jako přes kopírák.

Růžena nechtěla v tomto svazku dále setrvávat, tak milého Románka vyhodila. On to nechtěl ani pochopit, ani akceptovat.No on

jí přece miluje, chce se o ní dále starat až do smrti, je jim spolu přece dobře a není žádný důvod tohle zaběhnuté pečovatelství

ukončovat a bla bla bla.

Takhle se přece nemůže chovat žádný chlap. Nechodit do práce a lhát a lhát. Nechat se vydržovat od starší ženy a péct doma

bábovky.Pracoval vlastně za byt a stravu a cigarety.

A bylo po další lásce. Tohle není chlap pro život. To je ta upečená bábovka.

 

FATMAGUL-1.jpg

Pondělí 1. května

 1.MÁJ

Dnes by se podle staré tradice měly zamilované páry políbit pod rozkvetlou třešní.

Budiž jim přáno.Single lidé se pod rozkvetlou třešní nelíbají,protože nemají s kým.

Nevadí.Každý člověk nemůže mít všechno.

 

ENGIN-1.jpg

Pátek 28.dubna

KARLA A JEJÍ SEX S EX

( Tento příběh není fikce,ale jména jsem změnila a příběh je pravdivý )

Když jsem ještě bydlela v Praze, tak jsem tam měla velmi blízkou přítelkyni Karlu se kterou jsem si hodně rozumněla a

prohovořily jsme spolu u kávy mnoho večerů. Někdy i u sklenky dobrého bílého vína. Zajímave je, že od té doby, co jsem z

Prahy pryč jsem jí nikdy neviděla a pouze jsme si 2 x telefonovaly.

Karla se vdávala jako velmi mladá. Musela se vdávat ( tenkrát byly takové zaběhnuté zvyky ). Čekala svého syna Karla. Po jeho

narození se za 2 roky hned rozvedla. Její manžel Přemysl chlastal první ligu a byl z toho chlastu agresivní a prakticky

nepoužitelný.Tenkrát ještě za bratrů Komančů se rozvedeným přidělovaly přednostně byty přes socialistickou organizaci, která

se jmenovala OPBH (Obvodní podnik bytového hospodářství ). Karla měla  za svůj další život po rozvodu několik krátkých

bezvýznamných vztahů, ovšem jenom ambulantních vztahů. Nikdo u ní nikdy nebydlel ani ona se k nikomu nepřestěhovala.

Přemysl měl ještě kratší známosti a žil také stále doma sám.Věnoval se podnikání ve stavebnictví. Karla s Přemyslem  bydlí

stále na stejných místech, pouze pár ulic od sebe a občas se navštěvují. Jejich návštěvy jsou sexuálního charakteru. Když jsem

se jí zeptala, proč to dělá, tak mi odpověděla, že kontroluje Přemyslovu sexuální hodnotu. Zda je na tom stejně jako v jeho

mládí. 

Z jeho strany je údajně o Karlu stále velký zájem, který trvá již 40 let. On se rozvádět tenkrrát nechtěl. Rozvedení manželé spolu

několikrát do roka provádějí nezávazný a revizní sex již 40 let. A oba jsou spokojení.

No, jak by řekla Škopková-Tohle ani v televizi nevymyslej.

FATMAGUL-30.jpg

Čtvrtek 27.dubna 

OSAMĚLÝ ČLOVĚK A PES.DOKÁŽE PES VYPLNIT SAMOTU?

Když mne bylo 19 let, tak jsem si koupila svého prvního psa. Do té doby jsem měla jenom papoušky. Andulky a papoušky

růžohrdlé. Byli zábavní. Někteří z nich i mluvili, spali se mnou v posteli, seděli mne na rameni nebo lezli do talíře a kontrolovali

mojí stravu.Pak jsem se rozhodla, že si  pořídím psa. Tenkrát za bratrů Komančů nebyli psi tak běžně k dostání jako dnes.

Nefungovaly importy. Nebo minimálně s obrovskými administrativními problémy. Pes stál například tehdejší 3 měsíční platy.

Psi jsou dnes běžně dostupní. Máme k dispozici mobilní telefony. Je tedy jednoduché zavolat na inzerát z Bazoše nebo z

Annonce. Tenkrát nebyly mobily, málo lidí doma mělo pevnou linku a nebyl ani Bazoš ani Annonce.

Můj první pes byla fenka Maltézáčka jménem Snoopy.Dožila se věku 17 a půl roku. Nikdy na ní nezapomenu.

Mnoho lidí dnes tvrdí bludy , že papírový pes je zárukou zdraví a bezpapíroví psi jsou prolezlí nemocemi a hned zemřou.

Průkaz původu není dokladem o zdraví jedince, ale pouze dokladem o jeho původu. A to ještě ne vždy. Podvody se dělají všude

a u chovu psů také a to ve velkém. Další žvásty o množírnách, zakažme množírny a bla bla bla. Jedná se o hon na čarodějnice.

Chov psů je živnost a budete se divit, že ti vysvěcení chovatelé psů s PP nemají žádný ŽL  a vlastně podnikají v šedé

ekonomice. Nikoho to nezajímá, ale ti špatní chovatelé bezpapíráků ŽL většinou mají. A mají v pořádku i všechny ostatní

doklady. Výjimky existují.Jako všude. Takže je na každém člověku, co si koupí za svoje peníze.Zda psa s papírama nebo psa bez papírů. Věrným společníkem bude každý pes.

No a vrátím se k podstatě věci. Osamělý člověk získá přítele. Psa nezajímá, zda máte miliony na účtě, zda máte čtyřky prsa nebo

zda hovoříte čtyřmi světovými jazyky. Pes na vás bude čekat až se vrátíte z práce nebo z nákupu. Vždy vás nadšeně přivítá, jako

by vás neviděl 3 roky. Je zajímavé, že pes vycítí, kdy se vrátíte a už číhá u dveří. Ta jeho upřímná radost, že jste doma je k

nezaplacení. Psovi stačí pohlazení, láska, teplý pelíšek, krmení a procházky. Za tyto maličkosti získáte věrného společníka na 10

- 15 let. Pes dokáže línější lidi dostat ven.

Na psech se mi líbí i jejich vyčůranost. Moje fena Paní Fuchsová předvání věrohodné divadlo, že neumí chodit ze schodů. Tak jí

nosím, že. No ale jelikož jí to nevěřím, tak jsem vyzkoušela fintu.V přízemí domu jsem vysypala do misky dětské piškoty a

schovala jsem se za dveře.Paní Fuchsová předvedla  po schodech nikoliv chůzi, ale úprk. Samostatný a rychlý běh po

schodech.Venku se pak chovala , jako že nic. Ale druhý den se jí vrátila nemožnost a neumění chůze po schodech zpět. No a

musím jí zase nosit.

Další moje fena Bobina, když jí říkám něco, co má na háku, tak otočí hlavu na stranu a dělá, že tady není. Když nevidí ona mne,

tak přece nevidím ani já jí. Například dopoledne v 10.00 hodin jí říkám, aby konečně vylezla z postele, tak také otočí hlavu na

druhou stranu nebo se zachumlá pod deku. Ona tady přece není, tak nemůže ani vstávat. Obě jsou Jorkšírské teriérky.

Je s nimi sranda. Mám doma psy a vždy je mít doma budu.Bez nich by nebyl život tak skvělý.

FATMAGUL-31.jpg

 

Středa 26.dubna 

VRAŽDA NENÍ VRAŽDA ?

Tohle je pravdivý příběh mojí dávné lásky.Nerozumím tomu, zda by se vůbec mohl někdo takhle změnit. Býval to velmi galantní a zábavný muž.Občas si dal skleničku vína nebo panáka vodky. Drog se štítil. Neměl rád opilé lidi a feťáky.

Dne 23.ledna 2022 proběhla v médiích neobvyklá a pro mnoho lidí šokující zpráva, že v malé obci na Mělnicku byl zabit muž, kterému bylo necelých 57 let. Jeho družka Martina ho měla nejprve udeřit vázou do hlavy, muž měl poté ztratit vědomí a jeho družka měla vzít do ruky kuchyňský nůž a tímto nožem ho měla mnohokrát bodnout do břicha a závěrem mu měla amputovat přirození a varlata, které měla dát do lednice. V pár maličkostech se zprávy lišily, ale ve své podstatě se měl trestný čin takto odehrát. Muž vykrvácel a zemřel.

Já jsem se tehdy mylně domnívala, že družka by mohla od soudu odejít za mimořádně brutální vraždu s trestem odnětí svobody minimálně 20 let.

Policisté na místě činu měli zjistit, že tato osoba mluví z cesty, tvrdila, že je někdo přepadl a že viděla neživé bytosti. Byla odvezena na psychiatrii a měla být pod vlivem drog. V tomto zařízení pobyla pouze 14 dnů a následně byla odvezena do vazební věznice. Média tuto brutální vraždu ještě pár týdnů řešila. Viděla jsem rozhovory s několika sousedy a například s prodavačem z místního obchodu. Sousedé povídali do kamery minimálně dvěma reportérům ze dvou komerčních TV, že měl muž-oběť ženu doma týrat, že to u nich doma mělo být velmi ošklivé. Dále měl muž dle výpovědi těchto svědků s nožem v ruce honit svojí družku nahý po vesnici. Pokud to u nich doma opravdu bylo takové, jak sousedé vyprávěli, tak proč to nikdo nenahlásil příslušným institucím pod které spadá řešení takových případů? Je zajímavé, že mluvčí PčR řekla na kameru, že nic takového v této domácnosti neřešili. Z čeho sousedé čerpali konkrétní informace, když s nimi doma nebydleli? Dále měli být oba dva každodenními konzumenty tvrdých drog. Není mi jasné, jakým způsobem by někdo z těchto pravidelných uživatelů drog byl schopen 5 x v týdnu řídit auto, když se společně dopravovali autem do centra Prahy do firmy a večer zpět. Nikdy je nezastavila PČR?

Kde by na takové množství drog brali každý den peníze? To jsou otázky na které neznám odpovědi.

O tomto případu psali i v zahraničním tisku. Ročně se podobných případů v celém světě stane jenom několik.

V červenci 2022 proběhlo s obžalovanou soudní řízení. Na internetové stránce IDNES je možné vidět záznam ze soudní síně- Krajského soudu v Praze. Znalec asi jenom žasne a běžný člověk valí oči. Vražedkyně totiž není vražedkyně, ale osoba, která se konzumací velkého množství kokainu sama přivedla do stavu nepříčetnosti a nebyla schopná rozpoznat protiprávnost svého chování ani ho ovládat. V soudní síni ze sebe udělala oběť. Že ona trpěla, on jí každý den mlátil a sprostě jí nadával. Ona na sobě neměla žádné modřiny? Asi podivnost. V soudní síni řekla, že si z uvedeného dne, kdy zabila svého druha nic nepamatuje a soudci říkala : „Pane“. Na dotaz soudce, zda může své tvrzení o každodenním fyzickém a psychickém násilí prokázat odpověděla, že nemůže. Jakýsi další soused vypovídal v soudní síni a jako svědek uvedl, že si nevšiml, že by tento pár měl mezi sebou nějaké konflikty. Takže nikdo nic neviděl ani neslyšel a obžalovaná nemá žádné důkazy velmi neobvyklého chování svého druha.

Soud poslal vražedkyni - nevražedkyni do věznice na 5 let a nařídil jí protidrogovou léčbu. Soudce déle tvrdil, že obžalovaná užívala dlouhodobě kokain a věděla, do jakého stavu se jeho užíváním dostane. Měla mít v sobě velké množství drogy, které by bylo dle soudních znalců pro uživatele bez zkušeností ohrožující život.

Byla odsouzena dle § 360 opilství: Kdo se požitím nebo aplikací návykové látky přivede, byť z nedbalosti, do stavu nepříčetnosti, v němž se dopouští činu jinak trestného, bude potrestán odnětím svobody na 3 léta až 10 let, dopustí-li se činu jinak trestného, na který zákon stanoví trest mírnější, bude potrestán tímto trestem mírnějším.

Dále soud nařídil, aby obviněná zaplatila příbuzným oběti celkově 160 000 Kč. To mi připadá jako úplný výsměch, ohodnotit lidský život na 160 000 Kč.

Vzhledem k tomu, že oběť znám velmi dobře-znala jsem, tak nedokážu téměř nic z výše uvedeného pochopit. Z celé této kauzy jsem velmi rozhozená. Státní zástupce se na místě odvolal. To, že proběhlo odvolací řízení a s jakým výsledkem se mi zatím nepodařilo vypátrat.

Tento a další podobné případy múžou být i motivací pro lidi? Když se člověk vyleje jako váza či požije nějaké psychotropní látky, tak se přece může prakticky beztrestně dopouštět vraždy či jiných trestných činů? Obzvláště v tomto případě, když si obžalovaná vzala drogy sama a dobrovolně a věděla co způsobují.

Případ budu sledovat dále, protože takový tragický konec si poškozený-oběť určitě nezasloužil.

TUCNAK - 1.jpg

Úterý 25,dubnaSVĚTOVÝ DEN TUČŇÁKŮ

Pondělí 24.dubna

KUMBÁL NA KOŠŤATA ZA 21 300 kČ

 

Jeden můj velmi dobrý známý hledá byt v Praze k pronájmu. Samotnou mne překvapilo, jak velké množství inzerátů nabízejících
byty k pronájmu jsou podvody.
Byt, který někdo v inzerci nabízí k pronájmu i s množstvím fotografií není jeho a tyto fotofrafie jsou tedy fotografie jakého autora a jakého bytu? Scénář podvodu je vždy stejný - odpovíte na inzerát nebo také někdo odpoví vám, když vy inzerujete poptávku po bytu. Tento člověk požaduje ihned zaslat e-mailem kopii OP a na uvedený účet zaslat dopředu 3 x nájemné. Háček či velký hák spatřuji v tom, že zájemce žádný byt ještě fyzicky neviděl a už má platit. Zájemce neví, zda by mu přesně tento byt vyhovoval.Zda má okna tam a tam, zda je WC oddělené od koupelny, zda je blízko metro nebo park k venčení jeho pejska. No a posílat cizímu člověku e-mailem kopii OP není v pořádku. Člověk musí být stále ve střehu i když chce pouze bydlet v nájmu. Za každým rohem číhá podvodník a PČR tolik případů nemůže přece stihnout vyřešit. Existuje ještě nějaké odvětví, kde se podvody nedělají?
Další věc, která mne rovněž velmi překvapila je, že jsou nájemní byty neuvěřitelně drahé.Například byt o velikosti 39 metrů čtverečních s balkonem 5 metrů stojí 19 000 Kč měsíčně. Tato částka není konečná. K tomu 1 800 Kč za parkování auta v podzemní garáži a  500 Kč za sklep.Proč platit za sklep? Protože tím sklepem se chodí ke garážím.To máme 21 300 Kč měsíčně za kumbál na košťata.Paní majitelka požaduje najednou 3 nájmy. 2 nájmy jako kauci a 1 jako běžný nájem. Celkem 63 900 Kč. To je velmi mnoho peněz za již výše zmíněný kumbál na košťata. Ještě je potřeba připočítat vodné a elektřinu, která se přepisují na nájemníka.
Nevím a nevím. Říká se, že v Praze je draze. Ale skutečně až takhle draze?
Byt, kde je vedle sporáku postel a další věci se do takového 1 + záchod nemají šanci vejít za 21 300 Kč + poplatky je šílenost, která je běžná. Takový šílený byt je pouze na přespání pro 1 osobu a ne k životu.
Vše je drahé, inflace stoupá a stoupá k vysokohorským výšinám a nikdo jí neumí ukočírovat. Nájemní bydlení se stává nedosažitelným přepychem. A pořízení vlastnického bydlení začíná být sci-fi.
 

FATMAGUL-29.jpg

Pátek 21. dubna

PARODIE NA CHLAPA

Každá žena má jiné představy o svém partnerovi. Fyzická krása není vše. Důležité je, když tu krásu rozbalíte, co vám zbyde?

Co je ukryto pod slupkou krásy. Vnější krása je jenom na chvíli, než se okouká.Vnitřní krása zůstává.

Při psaní tohoto článku jsem si vzpomněla na druhou manželku bývalého premiéra ČR paní Petru Paroubkovou, která tvrdila o

svém manželovi, že má sexy mozek. Řekla to velice pěkně. Je mezi nimi nějaký věkový rozdíl,on plnoštíhlý a ona štíhlá, ale ona

se zamilovala do jeho inteligence. Nehledala obří bankomat. Hledala sobě rovného a chytrého muže. Chytří lidé jsou zábavní.

Blb obecný totiž nedokáže nic vtipného vymyslet. Nemá to čím vymyslet.

Vzhled muže není prioritou. Ale měl by vypadat jako muž- vysoký, statný, široká ramena , jako ochránce. Třasořitka 155 cm

výšky a s anorektickou figurou, který nakupuje oblečení v dětském oddělení ? To není ochránce. To je někdo, kdo by potřeboval

sám ochránit.

To je můj názor. Nikomu ho nevnucuji. Ostatní ženy mohou mít zcela jiné priority při výběru partnera.

 

FATMAGUL-28.jpg

Čtvrtek 20. dubna

MILOŠ A JEHO SLEVIČKY

Další exponát v řadě. kterého jsem znala mnoho let jako známého a najednou se nastěhoval do mého domu byl Miloš.

Sice byl zábavný a i dost chytrý.Hodně jsme se spolu nasmáli.Jenže. Bylo prostě hodně jenže.  Žil z úspor. Následně mu byl

přiznán invalidní důchod. Pak prodal byt v Praze a koupil si za to 3 auta. K čemu jsou dobrá či prospěšná 3 auta pro člověka,

který nepracuje a dřepí doma? Asi na placení povinného ručení?

Miloš nepracoval. Nesnažil se nic dělat. To je pro mne nepochopitelné. Vadil mi tento jeho život bez motivace, bez vzdělávání, bez píle a cíle, prostě prázdný a nudný život.

Jeho prakticky jedinou disciplínou byly čtvrteční nákupy. Dal si v kuchyni na stůl letáky obchodních řetězců, které vytáhl ze

schránky a zaškrtal si v nich  největší nebo nejzajímavější  slevy a do všech těch obchodů vyrazil. Trvalo mu to vždy 5-7 hodin.

Já jsem se odmítla těchto šíleností účastnit. Já nemám ráda taková obrovská nákupní centra. Je tam moc lidí, vždy si pevně

držím kabelku a mám strach, že mne někdo okrade. V době internetových obchodů nemám žádnou potřebu ani chuť někam

jezdit a čekat ve frontách na košík a dalších frontách u pokladny. Vše lze objednat a vše dovezou. Je to pohodlnější a netrávím

nakupováním tolik času.

Takže celý smysl života byly jen jeho nákupy a jejich následná konzumace.

Ještě měl jednu podobnou úchylku. Když někde viděl něco levného, tak si to také koupil aniž by to někdy potřeboval nebo

použil.Měl spoustu nářadí, kuchyňských elektrických přístrojů, nádobí, měřidel vlhkosti a dalších a dalších věcí. Vše bylo ještě

originál zabalené v krabici, tak jak to dovezl z obchodu. Měl tolik nářadí, co nemají v žádném autoservisu nebo truhlářství.

Toto jeho počínání je zcela jistě minimálně na hospitalizaci na psychiatrické klinice. Neměl žádné velké množství oblečení, ale

opět, když viděl něco levného, tak si to koupil minimálně 2 x.Něco jako Bohuš v Dědictví, který si chtěl koupit 3 stejné obleky,

ale Irenka mu to zakázala. Několikrát jsem byla svědkem toho, když se Miloš v Lidlu mezi regály vysvlékl do spoďárů  a

vyzkoušel si kalhoty nebo šortky. Normálně chodili okolo lidi. Perfektní reality show.  Prodavačky nevěděly, co mají v tu chvíli

dělat. Několikrát ho na to upozornily, ale on pokračoval dál.

Doma měl asi 70 stejných triček od svého bývalaho zaměstnavatele, které byly menší velikosti, než nosil. Dále měl několik

beden od banánů reklamních předmětů téhož zaměstnavatele. Tyto věci nikdy nepotřeboval a nikdy nepoužil.

Pan Slevoman Miloš už u mne nybydlí. Tohle bylo vhodné k napsání scénáře k seriálu, ale ne pro život.

FATMAGUL-27.jpg

Čtvrtek 20.dubna

KAMIL A JEHO DENNÍ LIMITY

Před pár lety jsem refinancovala hypotéku a moje známá mne doporučila finančního poradce Kamila E., který byl jejím dobrým

známým. Tak nás seznámila. No Kamil se  ujal mého refinancování velmi aktivně. Proběhlo několik schůzek a mnoho večerních

telefonátů. Dožadoval se stále nějakých lejster a hovory se začaly otáčet i na rodinu, koníčky a další témata. Hypotéka byla

schválená  i když si zpětně uvědomuji, že banka nebyla zcela v pořádku a její praktiky byly následně ohodnoceny nejvyšší

pokutou, kterou kdy ČNB udělila ve výši 25 000 000 Kč za 384 pochybení. Ale to je jiný příběh.

Následně pan Kamil navrhl, že můžeme jít společně někdy večer za kulturou. Navrhla jsem koncert v pražské Lucerně mojí

oblíbeně kapely Nazareth. Vstupenky byly tenkrát běžně k sehnání. Dnes je  situace úplně jiná. Koncerty dobrých kapel jsou

vyprodané třeba za 2 hodiny. Což je velmi zajímavé.Lidé žijí více kulturně nebo mají více peněz. Kamil řekl, že vstupenky na

Nazareth zaplatím já a on půjde koupit vstupenky na poslední koncert Marie Rottrové. Ona měla těch posledních koncertů pak

ještě několik. Koncert Nazareth v Lucerně měl úplně fantastickou atmosféru, potkala jsem tam i několik dávných známých a tak

jsem se s nimi pozdravila a prohodili jsme mezi sebou pár vět. Kamil začal s křížovým výslechem, odkud ty lidi znám, jak dlouho

je znám atp. Každý člověk se za svůj život někde pohybuje  a tam se s někým seznámí. Ano všichni měli dlouhé vlasy a byli

oblečeni v rockerském oblečení.Dlouhé vlasy jsou nádherné. Úplně miluji, když hraje kytarista nějaké krásné sólo a hodí hlavou

zezadu dopředu a jeho vlasy vlají. Myslím si, že ať si každý nosí co chce, ale ať je čistý. Proč někoho kritizovat za to, co má na

sobě?Na rockovém koncertě by nemělo nikoho překvapit, že potká rockery.Já mám také dlouhé vlasy.

Po koncertě jsem navrhla, že můžeme jít do Lucerna baru na dobrou kávičku. Přišel číšník a zeptal se, co si dáme. Já říkám, že

espresso a Kamil, že nic. Ptám se, proč nic? Kamil odpověděl, že dnes si již nic dát nemůže, že už překročil svůj denní limit. Co?

Jaký limit? Kdo stanovil nějaký limit? No a pan Kamil mně začal dělat přednášku, že si stanovil na každý den finanční limit na

jídlo, drogerii, týdenní či měsíční limit na kulturní akce a půlroční limit na oblečení. Dále má spořící plán. Tomu spoření rozumím.

To mne naučili moji rodiče, že každý měsíc si musím odkládat něco stranou a šáhnout na to, když je opravdu krize.

Navrhla jsem Kamilovi, že mu to kafe zaplatím. On řekl, že to nejde, protože i já mám svůj denní limit a již jsem ho

překročila.Mne ale nikdo žádné limity nikdy nestanovil a nikomu jsem se nezavázala, že je budu dodržovat. Takhle já nežiji a žít

nikdy nechci. Kamil neměl ani zaplacený paušál u mobilního telefonu a mne vždy prozváněl, abych mu zavolala zpět. Svým

klientům psal zásadně jenom e-maily.Na víkend jezdil k mamince do Plzně a ta ho u sebe za 2 a půl dne vykrmila a ještě mu s

sebou v neděli při odjezdu zabalila výslušku v podobě vařených potravin a upečených koláčů či jiných sladkostí. Dále jí vozil na

vyprání svoje oblečení. Já bych mu doporučila koupi pračky či návštěvu prádelny. Jeho matka ale prala a žehlila každý týden.

Zeptala jsem se Kamila, co mamince přivezl. On říkal, že nic, protože maminka  má vysoký vdovský a starobní důchod. Ten

důchod má pro sebe a ne na to, aby každý víkend vykrmovala svého lakomého syna Skrblíka. Pan Kamil má své druhé jméno

Opatrný. Já bych ho doma v žádném případě nesnesla. Aby mi někdo počítal dle denního limitu brambory do hrnce a určoval mi,

kdy si smím doma rozsvítit nebo zda mohu jít s přítelkyní někam na kávičku či veselý kalíšek, abych se vešla do denního limitu?

To je fakt moc úchylné.

Takže po koncertě Marie Rottrové bylo nazdar bazar a mohu chodit kam chci a kdy chci a s kým chci bez denního limitu.

 

FATMAGUL-26.jpg

Středa 19. dubna

MŮŽE ZA ZVÝŠENÍ OSAMĚLOSTI LOCKDOWN ?

Všichni jsme zažili 2 roky izolace. Nesměli jsme nikam chodit, pouze do práce, na nákup potravin a k lékaři. Na ústech jsme

museli mít roušku nebo respirátor.Bez toho jsme nebyli nikam vpuštěni. Nikdo z nás tohle neznal ani jsme o tom nikdy neslyšeli.

Před 100 lety byla v celém světě  Španělská chřipka, kdy lidé chodili po ulici také s rouškou přes ústa.Viděla jsem mnoho

dobových fotografií.

Mnoho z nás vůbec nevědělo, jak se mají s takovou izolací vypořádat. Nejsem virolog, abych posuzovala správnost či

nesprávnost takových opatření. Každopádně mne se onemocnění zvané Covid 19 vyhnulo.

Daná opatření jsem striktně dodržovala, protože jedna z mých kladných vlastností  je disciplína. Nezaznamenala jsem žádné

změny, stále jsem byla sama doma jako před Covidem 19, tak i po Covidu 19. Mnozí lidé tohle neustáli, chybělo jim pravidelné

setkávání se svými přáteli, návštěvy kulturních akcí, nákupy jiných věcí než potravin, cestování, výlety, návštěvy různých kurzů

atp.

Někteří lidé začali ve větším, než malém množství pít alkohol. Další skupina lidí skončila i se svojí samotou na antidepresivech.

Mnoho rodin, jejíž členové spolu doma trávili více času, než na který byli zvyklí,  si lezli na nervy, vznikaly hádky a jiné konflikty.

Pro všechny z nás to byla těžká doba, kterou máme již za sebou. Mnoho partnerských vztahů lockdown nenávratně rozbil. Nové

vztahy nevznikaly.Pouze virtuální vztahy. Disciplinovaní lidé dodržovali takový jakýsi celibát a bali se navazovat jakákoliv jiná

přátelství než na sociálních sítích. Dva roky je v životě člověka dlouhá doba. Lockdown je tedy dalším důvodem, proč stále více

lidí žije v osamění a nechce, nebo možná neumí to změnit.

FATMAGUL-25.jpg

Úterý 18.dubna

AMBULANTNÍ VZTAH

Je to vztah, kdy mají partneři rande a po rande jde každý do svého bytu či domu. Každý z partnerů žije sám, sám se ráno

probouzí, sám si vaří /nebo objednává 1 porci jídla /, sám si pere.

Pravda je ovšem taková, že charakter a povahu svého protějšku poznáme až  když s ním žijeme v jedné domácnosti a zažijeme

krizovou situaci. Na rande v kavárně nebo v kině se náš protějšek nestihne dostatečně projevit nebo je schopen přetvářky. V

kině také těžko vznikne nějaký zásadní konflikt.

O takovém vztahu byl natočen film dle románu Rosamunde Pilcher Neobyčejná láska. Je moc pěkný až na několik chyb.

Například paní jde do domu v šatech a v  úplně jiných šatech hned vyjde ven.

Hlavní hrdinka byla zaměstnaná v univerzitní knihovně a její přítel na této univerzitě vyučoval. Chodili spolu 6 let každou sobotu

do kina a z kina na skleničku. Nic jiného spolu nedělali. Žena se stále vymlouvala na to, že se musí starat o svého starého otce a

pánovi jenom toto nestačilo.Chtěl od vztahu víc. Na školu přišla nová mladá asistentka, která chtěla muže pro sebe a také ho

získala. Hlavní hrdince zemřel otec a v dědickém řízení  získala hodně peněz a dům. Nechtěla se dívat na to, jak srdce jejího

milého patří již jiné ženě. Prodala dům a koupila si daleko od domova nový dům s krásnou zahradou a výhledem na  moře.

Myslela si,že začne nový život. Muž si uvědomil, že takovou ztrátu nechce, protože měli společné zájmy jako je četba knih a

návštěva kin a divadel. Neměl si nyní s kým o těchto věcech povídat. Zjistil, že mu hlavní hrdinka moc chybí. Sehnal její adresu a

příběh končí tak, jak  předpokládá konec romantických filmů a telenovel- byli zase spolu.

Všechny ambulantní vztahy ale šťastně nekončí.

Když se dvě duše potkají, rozsvítí se obloha. Často se duše nepotkají. Nebo se potkají a nežijí spolu a obloha je zatažená.

 

 

FATMAGUL-241681805237.jpg

Pondělí 17.dubna

SINGLE ČLOVĚK A KARIÉRA

Lidé dělají pouze svá vlastní rozhodnutí. Soustředí se na to, co sami chtějí bez ovlivňování partnera.

Svoboda umožňuje lidem větší kariérní flexibilitu.Při rozhodování, zda mohu přijmout časově náročnou práci na druhém konci světa 

Single člověk nemusí brát ohledy na partnera a děti, protože žádné nemá.

Takový pracovník je u zaměstnavatelů upřednostňován, protože mu neonemocní děti a bude se moci na svojí práci plně

soustředit.

Člověk, který je sám utrácí a rozhoduje o svých  vydělaných či jinak získaných penězích také sám. Proto má měně dluhů a

nastřádá více majetku než rodiny s dětmi.

Kariéra přeje mnohem více lidem, kteří žijí sami než jejich vrstevníkům, kteří mají rodiny.

FATMAGUL-23.jpg

Sobota 15. dubna

ŽIVOT NA PSÍ KNÍŽKU NEBO MANŽELSTVÍ?

Ženy by se vdávaly a muži se do manželství nehrnou.Nechtějí se ženit. V tom je ten základní rozdíl a možná i umělý problém.

Starší generace tohle nechápe. Babička s dědou byli spolu celý život, překonali spolu mnoho skutečných problémů a slovo

rozvod bylo pro ně prakticky sprosté slovo. Dnes se 50 % manželství rozvádí a toto číslo stále stoupá. Obrovské  % dětí se rodí

mimo manželství. Dle statistik trvá manželství 10 let. Vyhýbání se manželskému svazku se dá považovat za módní záležitost. Je i

názor, že sňatek nemá nic společného se vztahem mezi snoubenci, ale mezi nimi a státem. Manželství by mělo být posvátné. Je

to rituál, který posouvá vztah na další a vyšší úroveň. V dobrém i ve zlém. Ve zdraví i v nemoci. Úroveň odpovědnosti, vzájemné

pomoci a úcty. Všechno by měli lidé mít v sobě již od dětství od svých rodičů.

Titul -" Nemanželské dítě " bývalo ostudou společnosti. Nyní běžná věc. Časy se mění. Je tohle lepší? Určitě ne.  Děti by se měly

vždy rodit z lásky a ve fungujícím manželství. Lidé se bojí závazků, nechtějí zažít honosnou svatbu pro příbuzné, která se

podobá cirkusovému představení.

Život na psí knížku má ovšem mnoho životních negativ. Například v případě úmrtí je vdovec- nevdovec bez nároku na vdovský

důchod, dále v případě, když bydleli partneři více než 1 rok ve společné domácnosti a zemřelý měl děti, tak je partner bez

nároku na dědictví. Dále mu v nemocnici neposkytnou při hospitalizaci partnera žádné informace o jeho zdravotním stavu.

Někdo neřeší  problémy preventivně, ale až když nastanou. Neřešené problémy se samy nevyřeší, ale nabobtnají. To je každého volba.

Život v manželství může být fajn. Já bych vždy uzavřela předmanželskou smlouvu nebo Smlouvu o zúžení SJM formou

notářského zápisu.Nebyla bych ochotna podstupovat následné ponižující hádky o nádobí nebo o polštář. Co je psáno, to je

dáno. Tak to bylo vždy.

Já osobně neznám  žádné manželství, které by bylo šťastné. Jedině ve filmech pro pamětníky nebo v mýdlových operách.

 

FATMAGUL-22.jpg

 

Pátek 14.4.2023

ZELENÉ VDOVY

Tento název má svůj počátek  na začátku 90. tých let dvacátého století. Lidé začali podnikat, mnohým se dařilo, měli dost peněz

na to, aby si pořídili nové bydlení .Za městy, městečky, ale nejvíce za vesnicemi u Prahy se začaly stavět tzv. satelitní městečka.

V místech, kde dříve bývala pole a louky vznikaly řadové domky, nebo stejné domy vedle sebe na stejných malých pozemcích.

Obce na takovou výstavbu nebyly vůbec připravené. V obcích chyběla a stále chybí volná místa ve školkách, ve školách a v

domovech důchodců. Ve většině obcí nejsou obchody s potravinami a nejsou tam žádné pracovní příležitosti.

Silnice nejdou nafouknout a v určitých hodinách se při příjezdu a odjezdu lidí za prací do měst dělají obrovské kolony aut.

Hromadná doprava je rovněž zcela nedostačující.

Lidé z měst chtěli bydlet v přírodě, tak jim připadalo jako skvělé řešení nastěhovat se do těchto podivných satelitních městeček.

Mysleli si, že tím mají vyhráno. Muži odjíždějí každý den ráno za prací do města a večer zpět. Ženy nebo ženy s dětmi zůstávají

doma. Mnohým ženám tohle vůbec nevyhovuje. V Praze či jiných velkých městech byly zvyklé chodit s kamarádkami na kafe,

do kina či na skleničku vína. Tuto celodenní samotu mnoho žen zahání nadměrným pitím alkoholu. Nezvládají to. Chtějí žít jinak.

Alkohol pochopitelně nic nevyřeší.

Ve větších městech  se scházejí ženy s dětmi v městském parku nebo na dětském hřišti. V satelitních městečkách žádné parky

nebývají. Při výstavbě satelitních městeček chtěl developer vydělat. Jak se tam bude žít lidem, co jim bude chybět, tak to nikoho

nezajímá.

Lidé se v satelitních městečkách  mezi sebou skoro neznají. Obyvatelé vesnice nemají rádi naplaveniny vůbec. Nepřijmou je

mezi sebe.

Ženy jsou zavřené v domku, nemají kam a s kým jít a říká se jim zelené vdovy. Celý den jsou samy doma a čekají na manžela,

který se večer vrátí unavený a vystresovaný důmů z práce. Každý den stejný scénář. Vím z doslechu, že mnoho těchto

osamocených žen tráví den se skleničkou, později s lahví alkoholu a mnoho těchto satelitních manželství skončilo rozvodem.

 

FATMAGUL-21.jpg

 

Čtvrtek 13.dubna

MŮJ EX A JEHO CIZINKA

Můj ex manžel je celoživotní hledač. Po vyhození z bytu paní účetní, která si konečně asi spočítala, že její partner je zadarmo

drahý se ocitl opět sám.. Být sám je pro něho nepředstavitelné. Začalo tedy další hledání. Na internetové seznamce nebyl k mání

žádný vhodný objekt s bytem. Je otázka, co on vlasttně může nabídnout ? Protože, když chceš brát, tak musíš také dávat.

Věk 61 let, pochybné a spíše sezonní zaměstnání, které je občas velmi nebezpečné. Dále k tomu několik docela vážných nemocí.

A tím bonusy končí. Každý je svého štěstí strojvůdcem.

Do taxiku mu nasedla občanka Kambodže. Společný jazyk sice nebyl dostupný a není dostupný ani dnes, ale komunikace ruce a

nohy postačovala. Musela.  Hledač mnohonásobně slevil ze svých ideálů a požadavků. Dlouhonohá a vysoká tato Kambodžanka

není a nikdy nebude. Už nevyroste. Pokročilý věk hledače způsobil slevu v ideálech. Kambodžanka zde žije a provozuje jakýsi

salon na zkrášlování nehtů nebo řas. Vzhledem k absenci českého jazyka je toto její povolání diskutabilní a není mi jasné, jak je

tohle vůbec možné. Já bych tohle nikdy svými penězi nepodpořila. Šla bych někam, kde hovoří úředním jazykem této republiky.

Za pár měsíců jejich vztahu  bez kvalitní konverzace byla Kambodžanka těhotná. Otcem má být hledač. No 61 let, cukrovka

třetího stupně, 5 x denně píchání inzulinu, vysoký krevní tlak, dna a nevím, zda jsem na něco nezapomněla? Absurdní.

Pohádky ovčí babičky nebo sci-fi? Možná zázrak. Nebo osmý div světa.

Proběhla svatba. Reportáž je k vidění na YouTube, kam jí umístil jakýsi mladý Kambodžan. Svatba bez emocí, bez přítomnosti

rodičů nevěsty a bez blízkých přátel ženicha. Nevěsta nezaplatila rodičům letenku na takto významný den? Svatba při které

nevěsta ničemu nerozumněla a oddávajícímu v obřadní síni to bylo úplně fuk ? Jenom  nevěstě ukázali, kde se má podepsat.

Moc otázek a žádné odpovědi.

Takový sňatek je v ČR platný. V jiných zemích se tohle přísně hlídá. Cizineckou policii tohle u nás nezajímá ?

Smutný příběh. Kdo je biologickým otcem toho dítěte? Je již na světě. Holka.

Je úplně jednoduché si dát všechna fakta k sobě a zapadají do sebe úplně jinak.

Mimochodem hledač je rasista  a žluté a černé lidi neměl nikdy rád.

Konec  fingované pohádky nastane kdy?

FATMAGUL-16.jpg

Úterý 11. dubna

 

HLEDAČ HLEDAL AŽ NAŠEL SLÉPKU

Můj bývalý manžel nedokáže být sám.Bez partnerky. Po našem rozvodu ještě  zůstal  v domě se mnou v domě a choval se

nenormálně až divně.

Dostala se ke mne informace, že intenzivně hladá na seznamkách ženu s bytem. To nějak nechápu, jak si může ženská 

nastěhovat do bytu cizího chlapa. Našel na Barrandově nějakou účetní ke které  si nosil na vyprání prádlo a chodil k ní na

večeři. A po večeři chodil ke mne a tvrdil, že byl v práci. Nepochopím myšlenkové pochody této ženy. Po asi měsíční známosti

ho paní účetní pozvala  na dovolenou do Egypta. Dovolenou zaplatila ona komplet celou. Rovněž nechápu.To je paní až takhle

zoufalá ? No bývalý manžel se mne pochlubil, že letí do Egypta a že ona to platí. Říkám- Prosím ? A on- Co bych nejel, když to

platí ? Morální bahno.

Paní je evidentně velmi zoufalá a nedokáže  být bez chlapa a můj ex je také zoufalý a  nedokáže být bez ženské. Ideální pár.

Pro zajímavost přišel lockdown, ex byl bez práce, dostal od státu jakousi menší kompenzaci a paní účetní  se dožadovala peněz

na jídlo a energie. Nic nedostala, tak ho vykopla. Ale trvalo jí to dlouho, než se k tomuto kroku odhodlala.

A je po lásce. Ex má další oběť.Ale o tom zase příště.

 

FATMAGUL-10.jpg

 

Pondělí 10. dubna

ČEŠKY V HURGHADĚ

da sleduji různé blogy a skupiny na FB ve kterých píší Češi o svém pobytu v zahraničí. Vypozorovala jsem, že mnohem více se písemně vyjadřují ženy.

V několika posledních letech astronomicky stoupá pošet důchodkyň a důchodců , kteří se rozhodli  na důchod přestěhovat do

tepla. Nejoblíbenější destinací  je Hurghada v Egyptě. Proč právě Egypt a Hurghada? Protože. V Egyptě jsou velmi nízké platy.

K tomu jsou uzpůsobeny nízké ceny v restauracích nebo nízké ceny elektřiny a  prakticky všeho. A šly tudy dějiny. Je tam co

obdivovat.

Český důchodce tam žije s českým důchodem úplně skvěle.

360 dnů v roce tam svítí slunce a mají tam moře. My moře nemáme.Je tam restaurace Praha, kde je možno potkat Čechy a dát si

české jídlo. Ceny nemovitostí jsou proti ČR velmi nízké. Apartmán stojí 750 000 - 1 500 000 Kč. Za tyto peníze lze koupit v ČR

maximálně zateplenou psí boudu. Při koupi nemovitosti je potřeba zvýšené opatrnosti. Prodávají se tam například

nezkolaudované stavby. Takže důvěřuj realitce, ale 100 x prověř realitku a dokumenty k nemovitosti.

V Hurghadě jsou již celé čtvrti, kde žijí jenom čeští důchodci. V převaze jsou ženy. Žijí tam většinou samy a jsou velmi

spokojené. Vracet se nechtějí. Některé přemlouvala rodina- jejich děti, aby nebláznily, že tam budou samy bez vnoučat a bla bla

bla. Dospělé sobecké dětičky tím přišly o bezplatnou chůvu ke svým dětem - hlídací babičku. Ano. Ale babička má  jiné plány a

chce si plnit své sny. Je to její život a má právo ho žít podle svých představ. Když budou její sobecké dětičky chtít vidět i s

vnoučátky svojí babičku, tak za ní mohou přiletět na návštěvu. Mají to k ní stejně daleko jako ona k nim.

V Hurghadě je krásný noční život. Mnoho restaurací, kaváren a krásné venkovní sezení.

Mezi Čechy a Češkami tam vznikají krásná přátelství. V případě nouze si navzájem pomáhají.

Přeji všem odvážným Češkám hodně slunce, teplé moře a dobré jídlo. A KLID.

/ Proč se o toto téma zajímám tak intenzivně? No, protože bych  chtěla do této české komunity za 6 let také patřit. /

 

FATMAGUL-9.jpg

Neděle 9. dubna

 

SŇATEK S CIZINCEM

Jsou mezi námi ženy, které touží po dobrodružství. Nebo touží po tom, co nemají na dosah. To bývá život u moře. Teplo, slunce a

fešný opálený cizinec.

Je zajímavé, že čeští muži uzavírají sňatky s cizinkami daleko méně.

Každý si zaslouží svoje štěstí. V případě takového kroku je potřeba, aby byla žena velmi obezřetná a vše si předem důkladně

prověřila. Já sama znám několik žen, které preferují  vztahy s cizinci a na české  muže mají špatné názory a špatné vzpomínky.

Údajně jsou čeští muži moc nudní, mají na své partnerky moc vysoké nároky, ale sami jsou líní jako vši, chodí často na pivo,

fotbal a tráví více času se svými kamarády než se svojí partnerkou. Dále si představují mít doma plný servis, každý den vařené

jídlo, uklizeno, vypráno atd. Zapomínají na to, že den má pro ženu i pro muže stejnou délku- 24 hodin a žena se také věnuje

svému zaměstnání a kariéře. Být neplacenou služkou nikoho nemůže naplňovat.

Vztah je vždy o kompromisech. Zcela jasně nemůže ustupovat vždy jen jeden.

Domnívám se, že při tak závažném životním kroku, jakým je odstěhování se do ciziny je velmi vhodné naučit se minimálně

základy jazyka své vysněné země a nechat si v ČR zadní vrátka. Pokud začne vztah s cizincem skřípat či nesplní očekávání, tak

je fajn se mít kam vrátit. Je velmi důležité, aby rodina a blízcí přátelé věděli, kde žena přesně bydlí a být s těmito blízkými lidmi v

pravidelném kontaktu například na sociálních sítích.

Říká se, že odvážným patří svět.

Přeji všem odvážným ženám, které se vydaly, či chtějí vydat do světa za láskou a dobrodružstvím hodně štěstí a krásný život dle jejich představ.

 

FATMAGUL-8.jpg

Pátek 7. dubna

 

RYCHLORANDE-RYCHLÉ RANDE

Pro někoho věc zcela neznámá a pro dalšího věc zcela běžná.

Funguje tak, že se přihlásíte na určitý večer a zaplatíte poplatek. Viděla jsem nabídku, že poplatek pro muže je 690 Kč a poplatek

pro ženu je 390 Kč. Ženy mají slevu. Rande je omezeno věkem. Tedy může se přihlásit jedinec, který splňuje předem určenou

věkovou kategorii.  Dále je předem určen počet účastníků. Večerem provází moderátor. V ceně je uvítací nápoj.

Během jednoho večera pozná žena asi 10 mužů a naopak. S každým si povídá 4 - 5 minut. Na konci cečera zakroužkuje na 

připravenou kartičku jména všech mužů, kteří jí něčím zaujali. Muži postupují stejně.  V případě vzájemné shody sympatií předá

pořadatel kontakt na protějšek. V případě, že není žádná shoda, tak nic.

Tohle je pro mne dost nepochopitelné. Já za 4 minuty ani za 5 minut nikoho nepoznám. Já poznám člověka v případě, kdy se

dostanu do špatné situace, kdy mám velký problém, tak teprve tehdy vidím, co se v druhém člověku nachází uvnitř. Podle jeho

reakce a pomoci.

Tomu, komu vyhovuje tato seznamovací metoda přeji mnoho štěstí.

FATMAGUL-15.jpg

Úterý 4. dubna

 

JACÍ JSOU ČEŠTÍ MUŽI?

Proč se mnoho českých žen zamiluje do cizince? Co čeští muži nemají?

Čeští muži neradi dobývají. Jsou na to líní. Nemají fantazii. Nemají organizační schopnosti. Neumějí originálním romantickým 

způsobem projevit lásku. Trochu mají strach z toho, že se  české  ženy umí o sebe samy postarat. Nehledají živitele ani obecního

radila. Výjimku tvoří skupina zlatokopek. Takové já vůbec osobně neznám. V mém okolí se nevyskytují.

Ženy nemají rády nevěru. Čeští muži si naopak s nevěrou nelámou hlavu a tvrdí, že je to koření vztahu. To je absolutní zvrhlost.

Mají pár svých přátel, některé i od dětství a neradi tento svůj kolektiv mění. Rovněž je na pováženou jejich kladný vztah k

alkoholu a to, že se o svůj zevnějšek vůbec nestarají. Nevzdělávají se a nečtou knihy.  Neradi se k něčemu přiznávají. Vlastně

zatloukají a

zatloukají až na dřeň

Čeští muži se většinou bojí chytrých a úspěšných žen. Chtějí být v jakési stupnici nad ženou.

Mám několik blízkých přítelkyň. Všechny žijí samy, nemají problémy s penězi. Všechny mají za sebou několik či více vztahů.

Nemají zájem navazovat nové vztahy. Jsou zklamané a nikomu již nevěří. Nechtějí se opět zklamat. Žijí samy a užívají si života.

 

FATMAGUL-6.jpg

 

Středa 29.března

 

     SVĚTOVÝ DEN KLAVÍRŮ

Dnes mají klavíry svátek.Mají svůj den.

Nástroj má tradici více než 300 let. První klavír sestrojil v roce 1698 Bartolomeo Cristorori z Florencie. U nás  vyrábí od roku

1857 světoznámá firma Petrof.

Za klavírem sedí většinou 1 člověk.

Proč se slaví právě dnes?Protože tento nádherný nástroj funguje díky kladívkové mechanice. Počet kláves na klaviatuře

klavírun je 88 a 29. březen je 88. den v roce.

Tento mezinárodní den se slaví od roku 2015.

Pokud máte rádi hudbu buď jako posluchač či aktivní pianista, tak dnes máte důvod slavit.

BAY YANLIS-101680089175.jpg

 

Pondělí 27. března

 

    KDYŽ JE RODIČ SINGLE, BUDE JEHO POTOMEK TAKÉ SINGLE?

Říká se, že profese se dědí z otce na syna, tam kde otec končí, syn začíná.

Je tohle pravidlem také u stylu života ? Osaměle žijící rodič je příkladem nebo špatným příkladem pro svoje potomky?

Každý hledá to, co nemá. Každý dělá dělá stále ty samé chyby.. Každý se poučí pouze z chyb, které udělal sám.

Podle mne je velmi pravděpodobné, že potomek, který pochází z rodiny, kde fungoval pouze 1 rodič se bude snažit umět obstát

v prostředí, které vlastně nezná. Neměl kde získat zkušenosti, ani mu nemá kdo z jeho nejbližších poradit.

Vyvstává otázka, zda založí nebo nezaloží svojí rodinu?

Mnoho mladých lidí si bude jistě své nové rodiny vážit a udělají vše, aby si jí udrželi.

Přeji všem štěstí.

FATMAGUL-2.jpg

Sobota 25.března                     

 

 DOROSTENKA BEZ PŘEDSUDKU

Velký  fenomén dnešní zvrácené doby jsou muži , kterým je kolem 50 ti let a myslí si, že jim ujíždí Pendolino. Chtějí si ještě

dokázat, že jsou neodolatelní.Jejich manželka jim 30 let vyhovovala, ale najednou podle nich moc zestárla a je potřeba výměna

za mladší model. Muži si o sobě myslí, že jsou neodolatelní a že oni nestárnou a někde na ně čeká fronta dorostenek. Budiž jim

přáno. Přej a bude ti přáno. Pokud má obstarožní seladon zlatou kraditku a nový model Mercedesu, tak má mladou dívku čím

ohromit. Slečna ho bude milovat do poslední koruny. Mladá zlatokopka, která má na prvním místě svých zvrácených hodnot

peníze se na zámožného lázeňského šviháka přisaje jako lijána. V této přísavné pozici zůstane dokud z fešáka, který by mohl být

jejím otcem či dědečkem kapou zlaťáky.

Některá mladá dívka, která prožila špatné dětství bez otce se snaží si nového otce najít. Špatně se seznamuje se svými

vrstevníky, nebo se s nimi seznamovat vůbec nechce a hledá přátelství nebo něco více u mužů, kteří jsou minimálně o generaci

starší. Někteří mladí muži jsou nevyzrálí a nemají žádný životní cíl. Výjimky existují, ale nejsou jich zástupy. Lze je hledat s

obtížemi lupou. Je velmi zajímavé, že společnost nemá žádné předsudky, když si starší muž vezme za manželku mnohem mladší

slečnu, či s ní udržuje partnerský vztah. Pokud je situace opačná, tedy, když si starší žena nabrnkne mnohem mladšího muže,

kterým se říká zajíčci, tak se okolí není schopno přes toto přenést.. Paní je hned v očích druhých nějaká divná a měla by se

minimálně stydět. Mladík se má učit jezdit na starém kole nebo stará stodola dobře hoří. Pokud je žena mladá duchem a pečuje

o sebe, tak proč by měla mít vedle sebe starce, když ho vedle sebe mít nechce. Tento zdánlivě nesourodý pár si naopak může

velmi rozumět a mohou být spolu šťastní. Jeden můj známý muž měl vedle sebe dlouhá léta partnerku, která byla o 24 let starší

než on. Jeho matka z toho byla nešťastná. Jenže on žil svůj život a ne život svojí matky, tak na její nevyžádané rady nebral

žádný ohled. Když jsem se ho zeptala, že mne to jenom zajímá, tak mi odpověděl, že mu jeho vrstevnice připadají jako děti. Jsou

nevyzrálé a téměř nic neumí. Jeho partnerka je ve všech důležitých odvětvích zkušená a má si s ní stále co povídat. Oba se

museli naučit reagovat na negativní reakce svého okolí. Lidé, kteří je osobně neznali, tak se domnívali, že přišel syn se svojí

matkou. Vydrželi spolu s láskou a vzájemnou úctou mnoho let.

Společnost by se měla oprostit od svých předsudků o zdánlivě nesourodých párech. Když může mít starší muž po svém boku

mladou dívku a nikomu to nepřijde nenormální, pak musí také starší žena po boku zajíčka být pro společnost stejným způsobem

akceptovatelná.

Každý žije přece svůj život podle sebe a ne podle šablony druhých.

Věk je jenom číslo.

 

FATMAGUL-4.jpg

 

Pátek 24. března

 

           SAMOTA JE OTÁZKOU PRIORIT

Život není pohádka. Princezna nežije vždy na zámku se svým princem. Často si musí princezna vybudovat svůj vlastní zámek.

Spokojí se princezna s malým zámkem? Zůstane princezna princeznou?Nebo se stane princeznou zakletou ve věži se svojí

samotou?

Co když jsou princové jenom v pohádkách? A teď jsme u otázky priorit- když nepřijde vysněný princ do určitého  věku, tak

princezna ukončí čekání? Nebo vezme co jí přijde do cesty?

Je to těžké rozhodování a každý máme jiné priority. Některá princezna hledá krásu a další princezna hledá vnitřní krásu. No a

třetí princezna chce mít svatý klid a princové jsou jí úplně ukradení.

FATMAGUL-24.jpg

Pondělí 20. března

                          MEZINÁRODNÍ DEN ŠTĚSTÍ

Dnes se slaví mezinárodní den štěstí.Znáte tento svátek?Ne?Nevadí. Šťastní můžete být každý den.

Co je to štěstí? Přece pohoda, klid a mít okolo sebe lidi, kteří vás učiní být šťastnými.Pokud nikoho takového nemáte, nevadí.

Udělejte si svoje štěstí sami. Pusťte si skvělou muziku nebo si zajděte do své oblíbené restaurace nebo cukrárny na skvělé jídlo,

zakusek a kávu.Bude to báječné.

 

 

FATMAGUL-19.jpg

 

Neděle 19. března

 

                                         POLOSINGLE?NAPŮL SINGLE?

                                                  NELEGITIMNÍ SINGLE?

                        FYZICKY SINGLE S ODDACÍM LISTEM V ZÁSUVCE.

Přírodní úkaz nebo běžná věc?Je to častější než víme,protože se s tím většina lidí nechlubí.

Je to velmi zajímavé téma.Alespoň pro mne velmi zajímavé téma.Proč lidé papírově zůstávají v nefunkčním vztahu?

Jediné vysvětlení vidím v  v nechuti si rozdělit společný majetek.Nebo v nechuti podat žádost o rozvod a chodit k soudu?

Pokud má pár děti a zůstávají ve vztahu kvůli dětem,tak dělají špatnou věc.Děti přece vycítí,že táta již mámu nemá rád a máma

nemá ráda tátu.

Papírové nefunkční manželství může mít i svá úskalí. Napadá mne například, když se manželce narodí potomek, který vzejde v

manželství, ale bude mít jiného biologického otce.Nebo muž zplodí potomka s jinou ženou než manželkou. To vše jsou

potencionální umělé problémy, které se budou muset dříve či později řešit soudní cestou.Čím déle se jakýkoliv problém neřeší,

tak nabobtná a řešení bývá později obtížnější.

Moje báječná přítelkyně, kterou znám již od dětství a prožila jsem s ní mnoho nezapomenutelných prázdnin je vdaná. Má tedy

doma v šuplíku oddací list. Se svým manželem nežije asi 15 let. Mají spolu 2 děti, které jsou již dnes dospělé. Život s ním jí

nevyhovoval , manžel chtěl brát, ale odmítal dávat. Vyžadoval přepychový domácí servis a u toho ležel na gauči. Sobec. Byl tedy

vyhozen a odstěhoval se zpět ke svým rodičům Moje přítelkyně je moc šikovná a chytrá. Vše sama zvládla. Jelikož mi na  mojí

otázku- Co ti koupil manžílek k narozeninám odpověděla- HA HA, tak je jasné, že jí manžel ze svého života vytěsnil a už ho

nezajímá. Smutné, ale takových jsou zástupy. Ona je velmi zklamaná a žádného nového partnera nehledá. Našla si nové koníčky

a to je moc fajn. Život single s oddacím listem v šuplíku jí vyhovuje. Jedná se o lenost či nechuť podstoupit rozvodové řízení?

To přesně nevím.Nechci se ptát. Zaslouží si štěstí a pohodu. Mám jí moc ráda.

 

                                                                             

 

FATMAGUL-18.jpg

 

Středa 15. března

 

                             KOLIK ŽIJE SINGLE LIDÍ V ČR ?

Dnes jsem se dočetla,že dle oposledního sčítání obyvatel je v ČR téměř 2 miliony lidí, kteří žijí osamoceně.

Jednočlenná domácnost je bezmála  40 %. Co je příčinou tak vysokého počtu.Toto číslo je přece velmi vysoké a alarmující..

Nejvyšší počet osaměle žijících lidí je v Praze a to celých 43%. Jsou to velmi vysoká čísla a tato čísla stále stoupají.

Rozumím tomu dobře, že jsou rodiny na ústupu ? Tohle přece není v pořádku.

 

 

FATMAGUL-3.jpg

 

Pátek 10.března

 

                     ZAŘÍZENÍ SINGLE DOMÁCNOSTI

 

CK nejsou jedinné, které neumí pružně reagovat na požadavky aktuálního trhu.

Domácnost, která má 1 člena potřebuje malou pračku.Single osoba nepotřebuje pračku na 9 kg prádla.Nevyužije jí.. Taková osoba by uvítala pračku na 3 kg prádla. Ale nemá si jí kde koupit. Proč není taková pračka na pultech obchodů s

elektrospotřebiči běžně k dostání?

Osaměle žijící osoba  by také uvítala malou rychlovarnou konvici a malý skladný kávovar, který uvaří 1 šálek dobré kávy. Kde se

dá koupit?

Dle mých informací nikde.

ZASNENA  LASKA-2.jpg

Středa 8.3.2023

 

                             MEZINÁRODNÍ DEN ŽEN

Dnes se slaví MDŽ.Tento svátek má i své odpůrce.V některých lidech přetrvává nepravdivý názor, že se jedná o komunistický

svátek. To jim nikdo nevymluví, tak je necháme s jejich myšlenkami žít.

Pokud máte vedle sebe nebo v srdci ženu,které si vážíte a kterou máte rádi,prosím kuptejí dnes nějaký malý dárek a obejměte jí.

Děkuji moc.

 

 

 

ISTANBUL-59.jpg

 

Úterý 7.3.2023 

 

                          SINGLE DOVOLENÁ

 

Být single je zcela běžná situace.Blíží se doba dovolených a lidé hledají a platí svojí letní dovolenou. Je s podivem, že cestovní kanceláře  nejsou schopné

reagovat na to, že  single lidé chtějí trávit single dovolenou. Jednolůžkový pokoj je totiž předražený. CK se  neumí nebo nechtějí  přizpůsobit fenoménu single

 osob. CK nejsou schopné zajistit jednolůžkový pokoj vůbec, nebo žádají po svých potencionálních klientech , aby zaplatili dvoulůžkový pokoj.

Viděla jsem na různých serverech mnoho inzerátů ve kterých  hledají lidé do svých  dvoulůžkových pokojů nějakého obyvatele. Tohle si nedovedu představit

ani ve snu, že bych bydlela v jednom pokoji s někým, koho vůbec neznám.

Konkurence  CK je velká, ale zaspali úplně všichni. Někteří si dokonce myslí, že na single dovolené jezdí jenom nadržení zoufalci.

Budu sledovat, zda se tento umělý problém někam posune. Zda budou CK schopné zajistit dovolenou pro jednoho samostatného klienta za peníze pro jednu osobu.

 

BAY YANLIS-12.jpg

 

Čtvrtek 2.března 2023

 

                            RÁJ PLNÝ HNOJE

Mám přítelkyni Boženu.Známe se spolu asi 30 let.Poznali jsme se na výstavě psů. Vlastně ne tak docela.Jeli jsme tehdy s mým dnes již exmanželem  z výstavy pslů v Brně a stavili jsme se na jídlo  v motorestu Melikana. Seděla tam Božena  u velkého stolu spolu se skupinkou dalších vystavovatelů. Několik z nich jsme znali, tak jsme si k nim přisedli. Vedle mne seděla Božena a začala povídat, že jezdí na výstavy psů sama, že jejiho manžela Pepíka psi vůbec nezajímají, naopak mu vadí v domě. Vadí mu,že štěkají, že sedí na gaučí, že leží v posteli a že mu na nich vlastně vadí úplně všechno.

Zeptala jsem se jí, zda má její manžel nějakého koníčka. Ona se začala smát a řekla, že nahání ženské a chodí do hospody. Minulý týden ho přistihla v nějaké chatě s místní chatařkou. Údajně jí to vůbec nevadí, protože manžel Pepa je v dobrých rukou princezny Krasomily.Já jsem se u jejího vyprávění téměř udusila jídlem. Můj tehdejší manžel jen koukal, mlčel a nevěřil tomu, co slyší. Zeptala jsem se Boženy, zda je v tomto vztahu šťastná a zda jí něco nechybí. Ona odpověděla, že ho neřeší, že když je s princeznou Krasomilou, tak jí alespoň neotravuje a když je v jejich manželství občas něčeho moc, tak vezme černý hadr, hodí ho na plotnu a to je znamení, že je opravdu zle. Manžílek Pepík  se pak někdy uklidní, ale někdy ho černý hadr naopak vyprovokuje  a je pak u nich v domku velká Itálie.Pepíček křičí , je sprostý jako pomocník pomocného dlaždiče , rozbíjí věci a nevím, zda dochází i k fyzickému násilí. Boženka to popírá, ale já jí to nevěřím. Myslím si, že od křiku a verbálního násilí je k fyzickému násilý jenom malý krůček. Manžílek Pepíček doma s ničím nepomáhá , ale naopak vše požaduje.Nepřipadá mne v pořádku,aby manželská norma  byla poskládaná tak,  že žena dělá mužské i ženské domácí práce a muž pouze remcal nikým nevyžádané rady a kritiku a navštěvoval každou středu,pátek a sobotu místní krčmu. Ženské tělo se od mužského těla v mnohém  liší. Žena nemůže přece štípat dříví, nosit těžká polena ke krbu, provádět malířské,lakýrnické a stavební práce a k tomu nakupovat, vařit a prát a uklízet celý dům.K těmto všem činnostem má ještě žena stihnout svoje zaměstnání OSVČ. Den má pouze 14 hodin a týden má jenom 7 dnů. Tento časový limit je pro každého stejný a měl by se do něj ještě vejít spánek a odpočinek.

Pro mne je další její činnost,kterou několikrát týdně provádí nepochopitelná a možná až grotesktní a to ta, že Pepíčkovi vždy vyžehlí do hospody košili. Pepíček musí být při konzumování alkoholu v místní hospodě přece fešák.

Někdy jezdí do hospody i do sousední vsi.. Tedy nejezdí. Božena ho tam vozí autem a na zavolání ho přiveze  řádně občerstveného zase zpět domů. Do hospody vozí Božena svého Pepu údajně  kvůli tomu, aby měla od něj doma klid. Pro mne naprosto šílené a pro ní velmi častý rituál. Přímo ukázkové manželství. Slovo rozvod je pro ní sprosté slovo. Rozvádět se nechce. Přesněji řečeno, když jde v tomto ukázkovém manželství  často do tuhého,tak  tohle sprosté slovo vysloví,, ovšem Pepíček s rozvodem nikdy nesouhlasí., jelikož mu toto panoptikum vyhovuje a jede se dále jako po struhadle. Chlast není jediná neřest pana Pepy.Ve volných chvílích nakupuje na internetu hodnoty. Nejvíce na portálu Bazoš. Leží v posteli a čte inzeráty a na mnoho z nich odpovídá. Kupuje si například další auto, čtyřkolku, motorku, mobil nebo třeba papouška. Božena si pro sebe nekoupí vůbec nic.Má například pouze jednu kabelku.Vždy má jenom jednu kabelku. Novou si koupí až tehdy, kdy se kabelka úplně rozpadne.Koupí si tu nejlevnější u Hočiminů.Tvrdí, že je stará ženská a nic nepotřebuje. Že jí to stačí.

V tomto manželství není rovnost. Pepíček je mnohem rovnější. Domnívám se,že v manželství by měla fungovat jedna společná kasa a oba manželé by měli rozhodovat o nákupech a všech výdajích společně. Ani v tom nejhorším snu si nedovedu představit, že bych v tomhle měla žít. Takový vztah musí totálně vymývat mozek a likvidovat psychiku člověka. Proč někomu stačí takhle málo? Kdyby žila sama, tak se nemusí každý den stresovat. To soužití, které mají  posvěceno na radnici od pána s medajlí na krku trvá již 35 let.Větší část jejich života.Kolik je dalších takto šílených manželských svazků?Kolik je manželských svazků ve kterých funguje  láska, úcta a důvěra?Proč lidé zůstávají  v nefunkčních vztazích? Jsou léní je ukončit? Nebo mají obavu z budoucí samoty? Nebo o sobě pochybují?Nevěří sami sobě, že může někde čekat někdo lepší? Když nebudou hledat, tak to nikdy nezjistí.Nebo jsou se svým osudem smíření? 

Já jsem srovnávací typ. Srovnávám staré s novým, starého přítele s novým přítelem, starého psa s novým štěnětem nebo třeba starý mobil s novým mobilem. Pak vyhodnocuji a dělám si poznámky. U mne vždy vede poznámkový blok a propisovací tužka. Velmi často,když ve svém rozhodnutí váhám, tak udělám uprostřed papíru  svisloun čáru a do prvního sloupce si napíši  ano a do druhého sloupce ne.. Jeden z těchto sloupců má v konečné fázi více  zápisků, znovu vyhodnotím všechny zapsané body  a definitivně se rozhodnu. Toto rozhodnutí bývá v podstatě správné.. V tomto mnou popisovaném manželství by měla Božena sloupec ne úplně plný.

 

 

FATMAGUL-34.jpg

Úterý 28.února 2023

 

                              MÝDLOVÉ OPERY

 

Díváte se také rádi na romantické seriály, kterým se lidově říká  MÝDLOVÉ OPERY?Je to realita nebo fikce? Turecké,

Mexické, Argentinské nebo Španělské ? Které jsou ty, které máme potřebu vidět znovu a znovu a na které vzpomínáme nebo máme dokonce potřebu si je nahrát do nějakého svého zařízení?

Je zajímavé, že mýdlové opery sledují osamělé ženy , ale i ženy, které žijí s partnerem nebo dokonce i s partnerkou.

Já mám na těchto seriálech ráda  ukázky přírody a života místních lidí, které jsou vzdálené tisíce km od ČR a kam  se

pravděpodobně fyzicky nikdy nepodívám. Pochopitelně jsem již velká holka  a je mi tedy jasné, že vše není reálné , ale při troše

fantazie si takovou realitu moc ráda představím.

Pro mne je většina  tureckých nebo argentinských herců a hereček velmi uvěřitelných ve svých rolích, mají v sobě herecký dar.

Velká většina těchto herců jsou krásní lidé a mají ohromné charisma.Dále je skvělý jejich exotický vzhled.Ne všichni můžeme

cestovat po celém světě. Tak cestujeme alespoň v seriálech.

Například turečtí herci se pravidelně umísťují na předních příčkách  při každoročním vyhlašování ankety  o nejhezčího muže

planety a i v anketě o nejkrásnějšího  herce planety. Turecké herečky se  na předních příčkách v těchto anketách umísťují také.

Některé i opakovaně.

V mýdlových operách je většinou hlavní  představitel  velmi bohatý podnikatel a představitelka hlavní ženské role je u něj

zaměstnaná. Ve většině případů se jedná o chudou Popelku. Popelka něčím vyniká. Svojí pracovitostí, inteligencí a

krásouNejprve se mezi těmito dvěma odlišnými lidmi rozvine nenávist a nepochopení, které se promění v lásku. Seriály mívají

mnoho dílů, mnoho zápletek a o intriky není nouze.Každý správný seriál končí nádhernou svatbou. Fascinuje mne,jak je Turecko

továrnou na seriály.Hollyvood na Hedvábné stezce. Turků je 80 miliónů a Čechů je jenom 10,5 milionu. V Turecku běží mnoho

seriálů na mnoha TV stanicích a nyní i na mnoha platformách. Natáčejí jeden seriál za druhým a třetí seriál za čtvrtým.

Když klesne nějakému seriálu sledovanost, tak se situace vyřeší tak, že se prostě ze dne na den ukončí natáčení  a začne se

natáčet další nový seriál. Tam se nenatáčí tolik dílů dopředu jako v ČR. Tam je natáčení téměř souběžné s vysíláním.

V ČR se natočí celý seriál a ten se celý púostupně vysílá až za rok. V Turecku natočí například 2 díly a ty se hned vysílají a pak

do dalšího vysílacího dne stihnou natočit další díl. Je to velmi obdivuhodné,protože  1 díl tureckého seriálu trvá běžně 2 až 2,5

hodiny. V poslední době jsem zaznamenala i několik seriálů, většinou u TV FOX, které měly pouze 5 nebo 8 dílů. Nebo seriál,

který měl mít 13 dílů a neměl požadovanou sledovanost, tak ho 8.mým dílem ukončili. Takový konec je vlastně bez konce, ale to

nikoho asi netrápí. Nespokojený je pouze fanoušek toho konkrétního seriálu.

Divák to má vydržet a může sledovat něco dalšího.

V ČR začala nejprve TV Barrandov vysílat několik tureckých seriálů s českým dabingem.Například Čas tulipánů, Pomsta, 

Zakázaná laska a také historicko- romantický seriál Velkolepé století.

Pak se přidala TV Prima Love- Tisíc a jedna noc, Krásná Fatmagul, Láska klepe na dveře a dále poměrně nová TV stanice Nova

Lady- Na každém kroku, Vyměněné osudy,Velvyslancova dcera.

Takže české divačky a diváci mají velmi slušný výběr, kde mohou  sledovat  mýdlové opery s dabingem.

Z diskuzí na FB znám i několik žen, které se začaly učit kvůli tureckým seriálům Turečtinu a sledují turecké seriály  na tureckých

TV stanicích a platformách. Přece se říká, že kolik umíš jazyků, tolikrát jsi člověkem. Je fajn se vzdělávat.

Myslím si, že seriály jsou pro ženy  únikem ze sterotypního  života  do života romantiky.

Je krásné vidět zamilované a šťastné lidi a dívat se na jejich příběh lásky.

Mnoho lidí tohle odsuzuje , že jsou to slátaniny a škoda elektřiny a bla bla bla.

Já to neodsuzuji a je to můj koníček. Osamělým ženám, ale i zadaným ženám přeji  hezké zážitky a těm, které hledají lásku přeji,

aby se romantický seriál stal jejich skutečným životem a našli opravdovou životní lásku.

 

DOLUNAY.jpg

Neděle 26.února 02023  

 

                        NOVÝ ČLÁNEK-SLAVNÍ SINGLE-PIPI DLOUHÁ PUNČOCHA

 

Pátek 24.února 2023

 

                              NOVÝ ČLÁNEK-SLAVNÍ SINGLE-FRANZ KAFKA

 

Čtvrtek 23.února 2023  

                   NOVÝ ČLÁNEK.SLAVNÍ SINGLE-JANE AUSTEN

 

Středa 22.2.2023 

                            DATOVÉ SCHRÁNKY 

Moje dobrá přítelkyně žije již dlouhá léta sama.Bydlí v nájmu.Jsou tam velké problémy s majitelkou bytu,která neuznává její nájemní smlouvu,kterou jí

vyhotovil předchozí vlastník.Problémy jsou vyhrocené až za hranici dobrého vkusu.

Majitelka odpojila před dvěma měsíci elektřinu a plyn.

No a mojí známé přišel dopis,že jí stát zřídil datovou schránku.To je pro mne úplně absurdní situace.

 

 

Sobota    18.února 2023                                                          1f1f9_1f1f7.png 1f1f9_1f1f71676730532.png 1f1f9_1f1f71676730602.png

                                             ZEMĚTŘESENÍ V TURECKU

Dne 6.2.2023 v časných ranních hodinách postihla Turecko obrovská tragédie. Všichni jsme měli možnost vidět nějaké fotografie, četli jsme různé články a

drželi všechny palce,aby se ze sutin podařilo zachránit co nejvíce živých lidí. Celý svět se snažil pomáhat dle svých možností.. Solidarita dostala neuvěřitelný

rozměr. Zemětřesení udeřilo i v sousední Sýrii,ale tam není tolik obětí jako v Turecku.

Mnoho fotografií z místa neštěstí mne  vehnalo slzy do očí.. Děti přišly o rodiče, nebo rodiče přišli o své děti. Manžel přišel o manželku, děti přišly o prarodiče,

bratr o sestru atp.

Přeživší lidé nemají nic. Většinou, když člověk sám něco neprožil, tak si neumí takové neštěstí vůbec představit.

Kdybych byla mladší,tak bych si nějakou malou osiřelou holčičku adoptovala. Vím, že jsem již na takové věci stará a holčičku by mne nedali. To je škoda.

Měla by se u mne dobře.

Při živelných katastrofách zůstane mnoho přeživších nedobrovolně single..Včera měli milující rodinu a dnes nemají vůbec nic. Jenom svůj život a to, co mají

na sobě. Je to kruté a nespravedlivé,  ale čas nejde vrátit a lidé  musejí jít sami dál.

Přežili. Budou od teď slavit dvoje narozeniny. Přeji jim štěstí  a vše jenom dobré. To špatné už mají vybrané na několik životů dopředu.

 

                                                                                             1f1f9_1f1f71676813548.png 1f1f9_1f1f71676813587.png 1f1f9_1f1f71676813642.png

 

ISTAMBUL-29.jpg

 

 Úterý 14.2.2023👄

                           14.2.-VALENTÝN

 

Dnes je svátek zamilovaných.Říká se,že kolem roku 270 v Římě napsal vězeň odsouzený na smrt -Od tvého Valentýna.Vzkaz byl pro jeho milovanou dívku.

Tímto měla vzniknout tradice a oslavy zamilovaných.Mělo se tak stát 14.února.

Někdo nemá tento svátek rád.Většinou starší ročníky,protože ho neznají a znají jiné svátky,například MDŽ,a tak jimto po dlouhá desetiletí vyhovuje

a nehodlají na své tradici nic měnit.

Single lidé nemají nikoho,kdo by jim popřál krásného Valentýna a případně jim koupil nějaký dárek.Nevadí.Kupte si něco sami..Udělejte si radost.

Popřeji vám alespoň já.Přeji vám krásný valentýnský svátek.Mějte rádi sami sebe,

 

PRICHUT LASKY-10.jpg

                                                                      

 

Pondělí 13.2.2023

                     INTERNETOVÉ SEZNAMKY

Jednou a pro někoho i jedinnou možností najít si nového partnera představují internetové seznamky.

Je to v podstatě jednoduchý postup,ale virtuální svět není světem pravdy,ale bývá světem snů a lží.V tomto virtuálním světě

může být Maruška Pepíkem a naopak Pepík Mařenkou. Je i možné,že Pepík je skutěčný Pepík,ale má několik jiných chyb.

Možná má manželku a 3 nezletilé děti.Mezi tím,kdy se jeho manželka stará o jejich společné   3 nezletilé děti,tak Pepa surfuje

po netu a jeho cílem jsou internetové seznamky.Pepa to považuje za skvělé zabití volného času.Z toho lze pouze vyvodit to,že

takový vztah není zdravý.Muži jsou z jiné galaxie a málo kdy jsou schopni  si uvědomit svoje chyby a ochotni svoje chyby napravit.

Život s fyzickým ani virtuálním nevěrníkem není žádný med.Myslím si,že jeho žena musí být stále ve střehu.Stane se z ní 

nedobrovolně kontrolorka.Přeprogramovat tohoto muže na tovární nastavení není možné.Nejedná se o zdravý vztah a 

čím dříve z tohoto vztahu-nevztahu vyskočíme,tím budeme dříve svobodné a bez seznamovací koule u nohy.Ostatní si 

mohou myslet, že je manželství šťastné.Je to takový ráj plný hnoje.

Já si takový vztah představit nedovedu.

Chci všechno nebo nic.

 

  

ISTAMBUL-10.jpg

Úterý 7.2.2023

                 MILOVAT ZNAMENÁ NIKDY NEZAPOMENOUT

To řekl  John Lennon.Myslím si, že je to jeden z nejkrásnějších citátů na světě,který mne provází již od mého mládí.

Je to můj nejoblíbenější citát.Já jsem vášnivou sběratelkou citátů a přísloví.Každý se snažím rozklíčovat a pochopit.

Zapisuji si je do sešitů a často si je pročítám.Mám i několik knižních vydání citátů a přísloví.Moc mne to baví číst.

Vrátím se k jádru věci.Milovat znamená nikdy nezapomenout.Zažili všichnim lidé takovou opravdovou lásku?

Nebo na ní čekají a ona nepřichází?Nebo je taková láska pouze v romantických telenovelách?Když člověk o svojí 

opravdovou láskupřijde,tak nevěří, že by jí mohl najít ještě jednou.

Myslím si,že opravdová láska při které tají ledy může každého z nás potkat jenom jednou za život.Více šancí nemáme.

Další lásky,které přicházejí po té jedné jedinné opravdové lásce jsou jenom její kopie,které se nepočítají.Nestojí

za to,abychom je počítali,protože nejsou opravdové.

Já se toho bojím.Možná mne to připadá zbytečné někoho hledat,protože jsem opravdovou lásku již zažila.

Další můj oblíbený citát je:Chci všechno nebo nic.To nevím kdo řekl,ale opět měl pravdu.Proč se spokojit s málem?

Je lepší nemít nic a mít krásné vzpomínky.

Na vzpomínky si nemůžeme sáhnout.Jsou s námi.Trvale zůstanou.Jsem za ně vděčná.

Tohle je můj důvod proč žiji sama.To všechno jsem již měla.Taže mám již vybráno.

 

ISTAMBUL-KUZGUNCUK-3.jpg

 

 

VŠECHNY TEXTY, FOTOGRAFIE A GRAFICKÉ VÝTVORY POUŽITÉ V TÉTO INTERNETOVÉ PREZENTACI JSOU CHRÁNĚNY AUTORSKÝM PRÁVEM.

ŽÁDNÁ ČÁST TÉTO INTERNETOVÉ PREZENTACE NESMÍ BÝT ROZŠIŘOVÁNA BEZ PÍSEMNÉHO

SOUHLASU AUTORA. POKUD CHCETE POUŽÍT NĚKTERÉ ČÁSTI, OBRAŤTE SE PROSÍM NA AUTORA

- email : mejlovaposta@post.cz